ประวัติย่อ นายพิเชษฐ สถิรชวาล (ครม.ชุดพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร)

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 18:20:00 น.
ชื่อ นายพิเชษฐ สถิรชวาล
ตำแหน่ง -รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
-ส.ส.พรรคความหวังใหม่
เกิด วันที่ 8 ธันวาคม 2485
สถานที่เกิด จังหวัดเพชรบุรี
บิดามารดา -
สถานภาพ สมรส
ที่อยู่ปัจจุบัน -
การศึกษา
โรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรี
หลักสูตรอาชีวศึกษา โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิต
ปริญญาตรีจากแคลิฟอร์เนีย คอลเลจ-ออฟ คอมเมอร์ซ สหรัฐฯ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปาล์มบีช ฟลอริด้า สหรัฐฯ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงานปี 2508 ที่ธนาคารไทยทนุ จำกัด ก่อนจะลาออกเมื่อปี 2511 เพื่อไปศึกษาต่อที่สหรัฐฯ
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (1 ก.ย.2527)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่ปี 2531-2538 จึงลาออก
ด้านการเมือง
เป็นสมาชิกพรรคกิจสังคม ปี 2518
ปี 2519 สมัคร ส.ส.ลพบุรี พรรคกิจสังคม แต่สอบตก
ปี 2538 สมัคร ส.ส.เพชรบุรี พรรคชาติไทย สอบตกอีก
17 พ.ย.2539 เป็น ส.ส.เพชรบุรี พรรคชาติไทย
ทางสังคม -
เกียรติคุณ -
อื่นๆ ขณะเป็น ผอ.องค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ขสมก.) ริเริ่มนำคอมพิวเตอร์มาใช้ใน ขสมก.
และเปลี่ยนรถเมล์จากสีฟ้าเป็นสีแดงทั้งหมด แล้วปรับขึ้นค่าโดยสาร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง