ประวัติย่อ นายจุมพฏ บุญใหญ่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดสกลนคร เขตที่ 2

ข่าวการเมือง Tuesday January 29, 2008 16:18 —ประวัติบุคคล

ชื่อ           นายจุมพฏ บุญใหญ่        
ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วันเดือนปีเกิด 21 กุมภาพันธ์ 2497
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม กรมการฝึกหัดครู
นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิต สาขากฎหมาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน วาริชภูมิ ซอย - ถนน ศรีทัณฑกิจ
ตำบล/แขวง วาริชภูมิ อำเภอ/เขต วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47150
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
E-mail -
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทนายความ
ประสบการณ์ที่สำคัญ -
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ -
ที่มา: http://www.parliament.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ