ประวัติย่อ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1

ข่าวการเมือง Monday February 4, 2008 14:18 —ประวัติบุคคล

ชื่อ           นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์        
ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วันเดือนปีเกิด 31 สิงหาคม 2490
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาบัติ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 222/92 หมู่ที่ หมู่บ้าน เบเวอรี่ฮิลล์ ซอย ถนน แจ้งวัฒนะ
ตำบล/แขวง ทุ่งสองห้อง อำเภอ/เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ 0 2575 4388
โทรสาร 0 2575 4387
E-mail -
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง รับราชการ
ประสบการณ์ที่สำคัญ -
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เหรียญจักรพรรดิมาลา
ที่มา: http://www.parliament.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ