ประวัติย่อ นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 3

ข่าวการเมือง Monday February 4, 2008 15:00 —ประวัติบุคคล

ชื่อ           นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ        
ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วันเดือนปีเกิด 30 มกราคม 2496
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สาขา- สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 45/6-8 หมู่ที่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน กาฬสินธุ์
ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0 4381 4966
โทรสาร 0 4381 1900
E-mail -
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง นักการเมือง
ประสบการณ์ที่สำคัญ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2544,
2548 รองเลขาธิการนายก รัฐมนตรี 2 สมัย,
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2546,2547,
กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 2545-2549
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
มหาวชิรมงกุฎ
ที่มา: http://www.parliament.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ