ประวัติย่อ นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดมหาสารคาม เขตที่ 2

ข่าวการเมือง Monday February 4, 2008 15:03 —ประวัติบุคคล

ชื่อ           นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร        
ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วันเดือนปีเกิด 17 กรกฎาคม 2500
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 27/9 หมู่ที่ 7 หมู่บ้าน โรงแรมสกายอินน์ ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง บางแก้ว อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540
โทรศัพท์ 0 2316 0399
โทรสาร 0 2316 0399
E-mail -
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง นักการเมือง
ประสบการณ์ที่สำคัญ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กระทรวงคมนาคม,
ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม,
เลขานุการ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม,
เลขานุการ รมว.กระทรวงสาธารณสุข
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
ที่มา: http://www.parliament.go.th

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ