ประวัติย่อ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ (ครม.ชุดพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์)

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2549 14:37:33 น.
ชื่อ: คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
ตำแหน่ง: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
วันเข้ารับตำแหน่ง: วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549
เกิด/สถานที่: วันที่ 1 มกราคม 2489/นครศรีธรรมราช
ศาสนา: พุทธ
สถานภาพสมรส: สมรสกับ นายธวัช เมฆสวรรค์, มีบุตร 2 คน ได้แก่
1.นางทวิวัลยา เมฆสวรรค์
2.นายวิทวัส เมฆสวรรค์
สถานที่ทำงาน/ที่อยู่: ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300
การศึกษา:
พ.ศ.2525 Master of Public Administration, Harvard University, U.S.A.
พ.ศ.2510 Bachelor of Arts, San Jose State University, U.S.A.
ประวัติการทำงาน:
พ.ศ.2547-2549 ปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ.2545-2547 ปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ.2540-2545 เลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ.
งานด้านการเมือง: -
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกล้าหาญ:
- ตติยจุลจอมเกล้า
- จตุตถจุลจอมเกล้า
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- มหาวชิรมงกุฏ
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres จากประเทศฝรั่งเศส
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง