'สภาทนายฯ'จัดสัมมนา'กม.ใหม่' 'ทวงหนี้อย่างไร...ไม่ติดคุก'

ข่าวทั่วไป -- อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 13:18:00 น.

10 พ.ค.58 ที่อาคารห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบจ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาพันธ์ผู้บริหารหนี้สถาบันการเงินแห่งประเทศไทย จัดสัมมนากฎหมายใหม่ "ทวงหนี้อย่างไร...ไม่ติดคุก" โดยมี นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2557 ค้ำประกัน จำนอง และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของการสัมมนาเป็นการบรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค โดย นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ ประธานสภาทนายฯ จ.เชียงใหม่ และปิดท้ายการสัมมนาด้วยการบรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 และทวงหนี้อย่างไร...ไม่ติดคุก โดย นายวิเชียร ชุบไธสง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สภาทนายฯ เป็นวิทยากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง