“ปากท่อ”จัดยิ่งใหญ่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

ข่าวทั่วไป -- พุธที่ 12 สิงหาคม 2558 06:00:00 น.

นายประยงค์จันเต็ง นายอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมงานวันกำนันผู้ใหญ่ ประจำปี 2558 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โดยวันที่ 10 ส.ค. ของทุกปีจะเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทาง อ.ปากท่อ ได้จัดพิธีเชิดชูและลำลึกผู้ให้กำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงให้ความสำคัญในบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีความสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน

โดยมีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บิดาผู้ให้กำหนดสถาบัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มีการปฏิรูปการปกครองครั้งสำคัญ ในวันที่ 10 ส.ค. 2435พร้อมมอบรูปสมเด็จพระเจ้ากรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทยองค์แรก และพระยามหาอมาตยาธิบดี ราชปลัดทูลฉลอง (เส็ง วิริยศิริ) ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนแรกของไทย

นอกจากนี้อำเภอปากท่อยังได้จัดทำคู่มือปฏิบัติหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอปากท่อ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกข์สุขประชาชนจำนนวน 47 ข้อ แจกจ่ายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอปากท่อทุกคนด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง