สนช.พบปชช.ภาคกลาง เพื่อฟังปัญหาปากท้อง-สู่การแก้ไข

ข่าวทั่วไป -- จันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 17:00:00 น.

7 ก.ย. 58 ที่มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.)  จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และอ่าทอง มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกือบ 1,000 คนเข้าร่วม โดยมีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 เป็นประธานเปิดงาน และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามภารกิจในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดรับกับมาตรการด้านต่างๆ ของ สนช. เพื่อผลักดันงานของประเทศให้ควบคู่กันไปกับการทำหน้าที่ โดยเฉพาะเรื่องของปากท้องประชาชน การท่องเที่ยว ระบบโลจิสติก และปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่า สนช. พบประชาชนครั้งนี้จะทำให้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเกิดความร่วมมือระหว่างกันสำหรับกิจกรรมของโครงการฯ มีการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของ สนช. การเผยแพร่ผลงานของ สนช. และการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้ไปปัญหาในทุกด้านของส่วนราชการและท้องถิ่น จะนำไปสู่การแก้ไขอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง