'กอ.รมน.'พบ143เว็บหมิ่นฯ ประสาน"ไอซีที"ล้างบาง

ข่าวทั่วไป -- จันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 18:08:00 น.

7 ก.ย. 58 พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยผลการประชุมชี้แจงและสั่งการของ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก ในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ในด้านของการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ตรวจพบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันฯ 143 เว็บไซต์ รวม 5,268 URL รายงานให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปิดกั้นได้ 3,426 URL และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประเด็นข่าวสารที่บิดเบือนและบ่อนทำลายสถาบัน 349,554 ครั้ง

พ.อ.บรรพต กล่าวอีกว่า ในห้วงปีงบประมาณ 2558 ได้พัฒนาระบบข่าวกรองภูมิสารสนเทศสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับแสดงภาพแผนที่สถานการณ์ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ การปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่เชิงเลข ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันมีการปรับปรุงฐานข้อมูล ให้มีความทันสมัยเสร็จสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการบูรณาการฐานข้อมูลด้านการข่าวร่วมกับหน่วยในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้สามารถรับข้อมูลการบันทึกการเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแสดงผลเป็นภาพสถานการณ์

พ.อ.บรรพต กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดกำลังพลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2559 นั้น ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติกรอบการจัดกำลังไว้แล้ว ทั้งนี้ ผบ.ทบ.ได้สั่งการเพิ่มเติมให้ ทุกหน่วยมุ่งมั่นทำงานให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่าจะยังคงมีงานใดไม่บรรลุผลสมบูรณ์ 100 % แต่ต้องหมั่นปรับปรุงพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกด้าน ท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและขอให้กำลังใจทุกคนที่ตั้งใจร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง