ขอป๋าเปรมแนะป.ป.ช.-สตง.ตรวจGT200

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 00:00:54 น.

กรุงเทพฯ * เมื่อวันอาทิตย์ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ได้รับหนังสือจากสำนักงานรัฐมน ตรีกระทรวงยุติธรรมที่ ยธ.0101/ 2314 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยหนังสือระบุว่า ได้ส่งเรื่องขอให้ตรวจสอบเส้นทางเช็คคดีเงินกู้กรุงไทย ที่มีความต่อเนื่องกับนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ไปยัง 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ป.ป.ท., ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ ปปง.แล้ว หากประสงค์จะติดตามความคืบหน้าประการใด สามารถสอบถามได้โดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าว

นายเรืองไกรกล่าวว่า จากการติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีเงินกู้กรุงไทย พบว่าบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 020-3-01400-2 นายวิชัย กฤษดาธานนท์ ที่ BT สาขาบางพลัด มีการจ่ายเช็คที่ควรตรวจสอบไปพร้อมกันรวม 3 รายการ คือ 1.วันที่ 15 ตุลาคม 2546 จ่ายเช็ค #2722098 จำนวน 250,000  บาท นำเข้าบัญชี มูลนิธิประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่ BBL สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์ 2.วันที่ 30 ธันวาคม 2546 จ่ายเช็ค #2724852 เพื่อซื้อ CC#0002274 จำนวน 26,000,000 บาท  สั่งจ่ายนายพานทองแท้ ชินวัตร ยกเลิก และ 3.วันที่ 31 ธันวาคม 2546 จ่ายเช็ค #2724851 จำนวน  100,000 บาท นำเข้าบัญชีเลขที่ 016-1-06991-3 ชื่อ พล.ร.ท.พะจุณณ์ ตามประทีป ที่ BT สาขาเทเวศร์  จากหนังสือดังกล่าวเข้าใจว่า ทั้ง 3 หน่วยงานยังไม่ได้ข้อมูลของเช็คอีก 2 ฉบับ ที่มีการนำเข้าบัญชีชื่อมูลนิธิประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และบัญชีชื่อ พล.ร.ท.พะจุณณ์ ตามประทีป

"ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำจดหมายกราบเรียนประธานองคมนตรี เพื่อให้พิจารณาสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลว่า เช็คทั้ง 2 ฉบับมีการเข้าบัญชีตามที่ปรากฏหลักฐานจริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังขอให้ ป๋าเปรมได้กรุณาให้ความเห็นและคำแนะนำแก่องค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช.หรือ สตง.ได้ทำการตรวจสอบเรื่อง GT200 ให้เป็นไปโดยสุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชา ชนด้วย  จึงจะส่งเรื่องทางไปรษ ณีย์ในวันที่ 4 ก.ค.นี้" นายเรืองไกรระบุ.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง