แนะเกษตรกรชะลอเก็บผลผลิตคาดราคามันสำปะหลังปรับเพิ่ม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 00:00:14 น.

บุรีรัมย์ * พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์แนะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังชะลอการเก็บกู้ผลผลิต และทยอยขายเท่าที่จำเป็นช่วงราคาตกต่ำ เพื่อรอราคาตลาดปรับสูงขึ้น เร่งประสานสถาบันเกษตรกรเข้าโครงการสินเชื่อ เพื่อรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม

นายปรารภ ลิไธสง ผู้อำนวยการกลุ่ม กำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนัก งานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ได้แนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัด ชะลอการเก็บกู้ผลผลิตหรือชะลอการขายเท่าที่จำเป็นในช่วงที่ราคามันตกต่ำ เพื่อรอราคาตลาดให้ปรับตัวสูงขึ้นแล้วค่อยนำผลผลิตออกจำหน่าย ซึ่งจากการติดตามภาวะราคาพบว่า ล่าสุดขณะนี้ราคารับซื้อหัวมัน

สดตามลานในพื้นที่เริ่มขยับขึ้น จากก่อนหน้านี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 1 บาท 5 สตางค์ ปรับขึ้นเป็น 1 บาท 45 สตางค์

"เชื่อว่าหากเกษตรกรชะลอการขายอีกสักระยะ ราคารับซื้อก็จะปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับช่วงนี้หัวมันของเกษตรกรยังไม่ถึงระยะเวลาเก็บผลผลิต จึงอยากให้รอให้ผลผลิตครบกำหนดในช่วงเดือนธันวาคมก่อน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งได้ตามความต้องการของตลาด เพื่อที่เกษตรกรได้ราคาสูงขึ้น"

นายปรารภยังกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทางพาณิชย์จังหวัดยังจะได้ประสานทางสถาบันเกษตรกรต่างๆ เข้าร่วมโครงการสินเชื่อ เพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เพื่อนำเงินไปรับซื้อหัวมันสดและมันเส้นจากเกษตรกรโดยตรง ในราคาที่เป็นธรรม หรือสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำดังกล่าวด้วย.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง