เครือรพ.เปาโล ตามรอย พ่อ สานต่ออาคารเรียนหลังที่ 10

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 00:00:55 น.

โครงการกรีนเฮลท์ ร่วมกับ เครือโรงพยาบาลเปาโล และโครงการ "หนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ One Love Changes One Life" ภายใต้มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ พร้อมสืบสานตามรอยพระราชปณิธานด้านการศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดย วิชัย ทองแตง ประธานกรรมการมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อนพนักงานเครือโรงพยาบาลเปาโล-พญาไทและเครือรพ.กรุงเทพ เดินหน้าสร้างอาคารเรียน หลังที่ 10 พร้อมมอบอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เพื่อสร้างรากฐานและความพร้อมแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดบริการหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพแก่เด็กๆ และชาวบ้าน แนะนำความรู้ด้านสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับชุมชนบ้านป่าคา ณ ศศช"แม่ฟ้าหลวง"บ้านป่าคา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ADVERTISEMENT