บี้ตรวจสอบคฤหาสถ์ 'บิ๊กติ๊ก' ของแถมในฐานะญาตินายกฯ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 28 ธันวาคม 2559 00:00:50 น.

"บิ๊กติ๊ก" พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ยังถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อยู่ในตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม จวบจนเกษียณอายุราชการแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

แน่นอนเพราะ "บิ๊กติ๊ก" เป็นน้องชายของ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงความสนใจนั้นได้ เนื่องจากเป็นผู้นำ ครอบครัว ย่อมต้องสะอาดและโปร่งใส

ยิ่งกรณีของ "บิ๊กติ๊ก" แล้ว ยิ่งแล้วใหญ่ เพราะเป็นน้องชายผู้นำที่มีภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสและซื่อสัตย์ และประกาศเป็นศัตรูกับการทุจริตคอร์รัปชัน ถ้ามีอะไรชวนให้สงสัย สังคมยิ่งอยากตรวจสอบ

จึงไม่น่าแปลกใจที่ครั้งนี้ "บิ๊กติ๊ก" จะถูกตรวจสอบอีกครั้ง หลังนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) โพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามถึงบ้านหลังใหญ่ของ พล.อ.ปรีชา ที่ จ.พิษณุโลก ซึ่งไม่ได้มีอยู่ในรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งสมาชิก สนช.

และต่อมา นายศรีสุวรรณ จรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จะยื่นเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบกรณีดังกล่าว เพราะมองว่าอาจเข้าข่ายความผิดจงใจปกปิดข้อเท็จจริงของทรัพย์สินที่ควรแจ้งให้ทราบ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 หรือ "พ.ร.บ.ป.ป.ช." มาตรา 39 (15) ประกอบมาตรา 32, 33 และ 35

แม้ "บิ๊กติ๊ก" จะออกมาชี้แจงแล้วว่า บ้านหลังดังกล่าวเป็นของตนเอง แต่ยังสร้างไม่เสร็จเรียบร้อย และยังไม่ได้บ้านเลขที่ จึงยังไม่ได้เดินทางไปแจ้ง ป.ป.ช.เพิ่ม ซึ่งหากได้บ้านเลขที่แล้วจะไปแจ้งเพิ่มเติมแน่นอนก็ตาม ถือเป็นอีกครั้งที่ชื่อของ "บิ๊กติ๊ก" กำลังเข้าสู่การตรวจสอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลังก่อนหน้านี้เคยถูกตรวจสอบกรณีมีการนำชื่อนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ภริยา ไปตั้งเป็นชื่อฝายใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีการมองว่าเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนี้ยังมีกรณีที่พบว่า ห้างหุ้นส่วนจัดคอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ซึ่งมี นายปฐมพล จันทร์โอชา บุตรชาย พล.อ.ปรีชา เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างหน่วยงานในกองทัพภาคที่ 3 หลายโครงการ ตลอดจนกรณีที่แต่งตั้งนายปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา บุตรชายอีกคน ซึ่งจบสาขานิเทศศาสตร์เข้ารับราชการทหาร

ครั้งนี้ก็เช่นกันที่ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ เพียงแต่ครั้งนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรเท่านั้น ขณะที่กฎหมาย ป.ป.ช. ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้ ได้ระบุเอาไว้ว่า ผู้ที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีหน้าที่ต้องยื่น 3 ครั้ง คือ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี

ส่วนระยะเวลาในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินคือ กรณีเข้ารับตำแหน่ง ให้ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันเข้ารับตำแหน่ง, กรณีดำรงตำแหน่งครบทุก 3 ปี ให้ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่ดำรงตำแหน่งครบทุก 3 ปี, กรณีดำรงตำแหน่งครบทุก 5 ปี ให้ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่ดำรงตำแหน่งครบทุก 5 ปี, กรณีพ้นจากตำแหน่ง ให้ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ให้ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี

เมื่อครั้ง "บิ๊กติ๊ก" ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งสมาชิก สนช. ไม่ปรากฏบ้านหลังใหญ่หลังนี้ ซึ่งจากคำชี้แจงของเจ้าตัวระบุว่า ได้บ้านหลังนี้มาในเดือนสิงหาคม จึงยังไม่ได้มีการแจ้งเพิ่มเติม ดังนั้นจึงไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินตอนยื่นเอาไว้

กรณีในลักษณะนี้ ถ้าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังจากยื่นไปแล้ว ที่ผ่านมา
มักจะแจ้งให้ ป.ป.ช.ทราบ และก็จะเห็นกันอีกครั้งในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและ

หนี้สินกรณีพ้นตำแหน่ง ซึ่งกรณีของ พล.อ.ปรีชา จะทราบกันภายหลังพ้นจากตำแหน่งสมาชิก สนช.ว่า บ้านหลังดังกล่าวได้แจ้งเข้าไปเพิ่มเติมอย่างที่ระบุหรือไม่

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้บ้านหลังนี้จะสร้างเพิ่มเติมหลังจากยื่นตอนเข้ารับตำแหน่งสมาชิก สนช.ไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า พล.อ.ปรีชา จะบริสุทธิ์ แต่ต้องรอจนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะตรวจสอบออกมา เพราะคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะต้องดูว่า บ้านหลังนี้ได้มาอย่างไร เมื่อไร ราคาเท่าไร ที่สำคัญนำเงินจากไหนไปซื้อมา ไม่ได้ปล่อยผ่าน

ซึ่งจะมีการตรวจสอบภายหลังจากที่มีผู้มายื่นร้อง และภายหลัง พล.อ.ปรีชายื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติม แต่กว่าจะถึงวันนั้น คดีของ พล.อ.ปรีชา ใน ป.ป.ช.คงมีเยอะไปหมด ตราบที่ พล.อ.ประยุทธ์ยังเป็นนายกฯ และหัวหน้า คสช.

แต่จะทำอย่างไรได้เมื่อเกิดเป็นน้องชายของนายกฯ ที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง