มหรสพยิ่งใหญ่ถวายพระเพลิงร.9

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 00:00:04 น.

สนามหลวง * สำนักพระราชวังสรุปยอด ปชช.ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 90 วัน ใกล้ทะลุ 4 ล้านคน "กรมศิลปากร" เตรียมจัดแสดงมหรสพสมโภชพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสุดยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประ ชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปรา สาท ในพระบรมมหาราชวัง รวม 90 วันมีทั้งสิ้น 3,937,475 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลรวมทั้งสิ้น  332,155,087.34 บาท

ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เจ้าหน้าที่ช่างจากกรมศิลปากรได้นำรถแบ็กโฮจำนวน 2 คัน รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์มาใช้ก่อสร้างพระเมรุมาศ  ซึ่งมีความคืบหน้าไป กว่าร้อยละ 5 โดยในวันที่ 27 ก.พ.จะมีพิธียกเสาเอกพระเมรุ มาศ มี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

วันเดียวกัน นายเอนก อาจมังกร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการสังคีต กล่าวหลังการประชุมการจัดแสดงมหรสพสมโภชพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ว่า นายอนันต์ ชูโชติ  อธิบดีกรมศิลปากร มอบหมายให้ตนเป็น ประธานการประชุมครั้งนี้ โดย ได้เชิญหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยว ข้องในการจัดแสดงมหรสพสม โภชงานพระราชพิธีถวายพระ เพลิงพระบรมศพมาร่วมประ ชุม ประกอบด้วยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ผู้ดูแลการแสดงโขนพระราชทาน

นายเอนกกล่าวว่า การ แสดงมหรสพจะยึดตามธรรม เนียมปฏิบัติและโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ โดยในพระราชพิธีครั้งนี้เวทีโขนและหนังใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของสนามหลวง เวทีละครไม่ว่าจะเป็นละครใน ละครนอก ละครชาตรี หุ่นหลวง หุ่นกระ บอกตั้งอยู่ทิศตะวันออก และเวทีดนตรีสากลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ส่วนพระเมรุมาศประ ธานในมณฑลพิธีตั้งอยู่ทิศใต้เนื่องจากการจัดสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบครั้งนี้ใช้พื้น ที่กว้างมาก

รักษาราชการแทนผู้อำ นวยการสำนักการสังคีตกล่าวว่า เวทีมหรสพทั้ง 3 เวทีจะมีขนาดใหญ่กว่างานพระศพ 4 ครั้งก่อน จะประสานสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เพื่อ กำหนดจุดสร้างเวทีอย่างชัดเจนอีกครั้ง ส่วนแบบโรงมหรสพ โครง สร้างจอโขนและหนังใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปกรรมได้ออกแบบเสร็จแล้ว นี่คือการแสดงนอกมณฑลพิธี ส่วนการแสดงหน้าพระเมรุมาศจะเป็นการแสดงโขนชุดใหญ่ ตอนยกรบ และระบำอู่ทองที่ใช้นักแสดงจำนวนมาก

"โรงมหรสพทั้ง 3 โรงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจะมีขนาดใหญ่กว่า ทุกครั้ง  บุคลากรที่ใช้ในการ แสดงจำนวนมากกว่าทุกครั้ง การแสดงทุกชุดยิ่งใหญ่ เนื่อง จากพระศพที่ผ่านมาเป็นพระ บรมวงศานุวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า แต่ครั้งนี้เป็นพระบรมศพ พระมหากษัตริย์สำคัญยิ่งต้อง สมพระเกียรติ สำนักการสังคีต กำลังพลไม่เพียงพอ ต้องระดม ผู้เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกผู้แสดง ผู้ขับร้อง นักดนตรี รวมถึงประสานการแสดงโขนพระ ราชทานร่วมจัดแสดงในเวทีโขนด้วย จะมีความวิจิตรยิ่งใหญ่ โขนก็คัดเลือกบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งแฝงคติธรรมที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้ปกครองแผ่นดินตลอด 70 ปี มีการแสดงละครพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ที่คนไทยรู้จักดีส่วนดนตรีสากลจะมีสำนักการสังคีต วงดนตรี 4 เหล่าทัพ และวงดนตรีจากสถาบันการศึกษาร่วมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงเทิดพระเกียรติ เพลงถวายอาลัย ทุกคนอยากมีส่วนร่วมถวายงานให้พระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย" รักษาราช การแทนผู้อำนวยการสำนักการสังคีตกล่าว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง