ชงแก้ระเบียบปปช.เดินหน้าคดีลูกบิ๊กติ๊ก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 00:00:02 น.

ไทยโพสต์ * นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะทำงานดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนให้ตรวจสอบ หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ที่มี นายปฐมพล จันทร์โอชา บุตรชาย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นคู่สัญญา กับภาครัฐหลายแห่ง  รวมถึงกองทัพภาคที่ 3 ด้วย รวมวงเงินกว่า 155 ล้านบาท แต่ขณะนี้ต้องสะดุดเพื่อรอให้มีการแก้ไขระเบียบ ป.ป.ช.ให้สอดคล้องและรับกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐ ธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 ที่ประกาศใช้ ออกมาแล้วว่า  หลังจากที่ พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประกาศใช้เมื่อปลายปี 59 แล้ว ป.ป.ช.ต้องดำเนินการแก้ไขระเบียบของ ป.ป.ช.เองเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องการแสวงหาข้อเท็จจริง

เนื่องจากเดิมเป็นอำนาจของเลขาฯ ป.ป.ช.สามารถมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ทันที แต่ในกฎหมายใหม่การแสวงหาข้อเท็จจริงนี้จะต้องให้คณะกรรมการเป็นผู้มอบอำนาจ จึงต้องแก้ไขระเบียบภายในเพื่อให้คณะกรรมการเป็นผู้มอบเฉพาะเรื่องว่าจัดให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไร ซึ่งมีการประชุมและแก้ไข มาหลายรอบแล้ว และจะเสนอรอบสุดท้ายเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในวันอังคารที่ 14 ก.พ.นี้เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ลงนามในร่างระเบียบดัง กล่าวแล้ว จะส่งไปยังสำนักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

"ผมยืนยันว่าไม่ได้สะดุดเฉพาะการแสวงหาข้อเท็จจริงในกรณีของลูก พล.อ.ปรีชาเท่านั้น แต่ทุกคดีเหมือนกันหมดที่เราต้องชะลอไปเป็นเวลาสองเดือน เท่านั้น เพื่อแก้ไขระเบียบภายใน ให้สอดรับกับขั้นตอนของกฎหมาย ใหญ่ ทั้งนี้งานไม่ได้หยุดชะงัก เจ้า หน้าที่ยังคงเดินหน้าทำงานอยู่ต่อไป และเมื่อได้มติจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้วคงใช้เวลาอีกไม่เกิน 4-5 วันเท่านั้น สัปดาห์หน้าก็จบ แล้วงานการแสวงหาข้อมูลก็เดินต่อได้" นายสรรเสริญระบุ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง