แต่งตั้งโยกย้าย473อัยการ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 00:00:00 น.

กรุงเทพฯ * เมื่อวันพุธ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ในฐานะประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) เรียกประชุม ก.อ. ครั้งที่ 2/2560 วาระการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ โดยมีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งระดับอธิบดีอัยการ 10 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นายยุคล เหล่าพูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีล้มละลาย ให้เป็นอธิบดีอัยการสำนักงานการบังคับคดี, นายปริญญา จิตรการนทีกิจ อธิบดีอัยการสำนักงานการบังคับคดี ให้เป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีล้มละลาย, นายกัมพล ชัยรัชนีกร อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 4 ให้เป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 1

นายสมศักดิ์ ติยะวานิช รองอธิบดีอัยการภาค 1 ให้เป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 4, นายจารนัย อานามวัฒน์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง ให้เป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5, นายยรรยง พิทยพันธุ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ ให้เป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 4, ร.ท.ชาญวิโรจน์ รัตนประเสริฐ รองอธิบดีอัยการภาค 2 ให้เป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 8, นายสาวิตร บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด ให้เป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 3, นายวิเชียร ถนอมพิชัย รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา ให้เป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6 และนายสุริยะ แบ่งส่วน รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 1 ให้เป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งระดับรองอธิบดีอัยการ 27 ตำแหน่ง, ระดับอัยการพิเศษฝ่าย 44 ตำแหน่ง และระดับอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 29 ตำแหน่ง และแต่งตั้งโยกย้ายระดับอัยการผู้เชี่ยวชาญ รวม 108 ตำแหน่ง และระดับอัยการจังหวัดอีก 255 ตำแหน่ง รวม 473 ตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.นี้เช่นกัน.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง