ศธ.น้อมนำโอวาท'สังฆราช'สร้างอุปนิสัยที่ดีให้เด็กไทย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 00:00:41 น.

ไทยโพสต์ * ตามที่สมเด็จพระอริย วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพรมหาเถร) ทรงห่วงใยและฝากให้ทุกภาคส่วนฟื้นหลักวัฒนธรรมขึ้นมาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ อย่าให้เด็กตามวัฒนธรรมฝรั่ง มากจนเกินไป โดยเฉพาะเรื่องของการไหว้ มารยาทไทย เนื่องจากการทักทายของเด็กทุกวันนี้ เน้น วัฒนธรรมตะวันตกจนลืมวัฒน ธรรมไทยไปมากแล้วนั้น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ธิการ กล่าวว่า กระทรวงน้อมรับเรื่องดังกล่าวใส่เกล้าฯ แต่เมื่อครั้งที่ตนได้เข้าเฝ้าถวายสักการะพร้อมกับคณะรัฐมนตรีนั้น สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงประทานพระโอวาทเกี่ยวกับเด็ก โดยทรงเน้นว่า เด็กดีคือ เด็กที่ยึดมั่นอยู่กับความดี ความจริง และความงาม พระองค์ทรงสอนเรื่องความงามด้วยว่า ธรรมะที่ทำให้งามคือ ขันติ โสรัจจะ รวมถึงเรื่องธรรมจริยา ซึ่งทั้งหมดนี้ควรปลูกฝังให้แก่เด็ก ผู้บริหาร ครูและอาจารย์ก็ต้องทำเป็นตัวอย่าง

รมว.ศึกษาธิการกล่าวว่า ขณะนี้ ศธ.กำลังรวบรวมตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่สร้างอุปนิสัยที่ดีงาม เพื่อเป็นต้นแบบให้โรงเรียนนำไปสอนต่อให้แก่เด็ก ซึ่ง ศธ.ถือเป็นนโยบายสำคัญทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบดินทรเทพยวรางกูร รัช กาลที่ 10 นอกจากนี้กำลังอยู่ระหว่างออกแบบการประเมินเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และหน้าที่พลเมืองของเด็กนักเรียน เพราะที่ผ่านมาประเมินโดยการใช้ข้อสอบซึ่งไม่ได้ผล เพราะเรื่อง นี้จะต้องประเมินโดยครูซึ่งใกล้ชิดเด็ก และประเมินทันทีที่พบ เห็น.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง