2พันคนแสดงมหรสพถวายร.9

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 8 มีนาคม 2560 00:00:16 น.

ไทยโพสต์ * สบศ.เผยระดมครู-นศ.วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศกว่า 2 พันคน ร่วมแสดงมหรสพสมโภชงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 ดึงศิลปินแห่งชาติ-ผู้เชี่ยวชาญคุมซ้อม เริ่มทำสูจิบัตรผู้แสดงแล้ว

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม นายวิรัช ก่อสันติมุกขัง รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) เปิดเผยว่า สบศ.ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการแสดงมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชบริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ ประกอบด้วยการแสดงโขนหน้าไฟหน้าพระเมรุมาศ เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-รำ ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และระบำอู่ทอง ส่วนการแสดงมหรสพ สมโภช ประกอบด้วยการแสดงหนังใหญ่ และโขนพระราชทาน ตอน รามาวตาร การแสดงละคร หุ่นหลวงและหุ่นกระบอก และการบรรเลงดนตรีสากล "ธ คือ ดวงใจไทยทั่วหล้า" ล่าสุดได้จัด เตรียมผู้แสดงทั้งในส่วนของ สบศ. และวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ครูนาฏศิลป์ นิสิต-นักศึกษากว่า 2,000 คน

โดยการแสดงโขนเบื้องต้นได้ประสานงานกับสำนักการ สังคีต กรมศิลปากร ซึ่งมอบหมายให้นายประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ สบศ. เป็นผู้จัดทำบทโขนพระราชทานทุกตอนเพื่อกำหนดจำนวนผู้แสดงด้านต่างๆ อาทิ ผู้แสดงโขนพระราชทานทั้งตัวพระ นาง เสนายักษ์ 18 มงกุฎ หนุมาน เสนาลิง สุครีพ ชมพูพาน ซึ่งนักแสดงบางส่วนเคยได้รับการ คัดเลือกเป็นผู้แสดงโขนพระ ราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่วนละครใน เรื่องอิเหนา ตอนตัดดอกไม้ฉายกริช สบศ.จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด นอกจากนี้ มีผู้แสดงละครนอก แสดงเรื่องมโนราห์ ผู้แสดงบัลเลต์เรื่องมโนราห์ นักดนตรีสากล ส่วนนักดนตรีวงดนตรีไทยที่จะเข้าไปบรรเลงบริเวณพระเมรุมาศ ส่วนการแสดงหน้าพระเมรุมาศได้เตรียมผู้แสดงแสดงโขนพระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และผู้แสดงระบำอู่ทอง ซึ่งจัดทำบทใหม่ ใช้พระนางถึง 35 คู่

"การจัดแสดงครั้งนี้ถือ ว่าใช้ผู้แสดงมากที่สุดเท่าที่ สบศ. และวิทยาลัยนาฏศิลป์เคยจัดการแสดงมหรสพมา ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ สบศ.ยังได้เตรียมสถานที่เพื่อรองรับการจัดแสดงทั้งที่บริเวณวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายา จ.นครปฐม ใช้เตรียมการฝึกซ้อม พร้อมกันนี้ยังใช้สถานที่ของ สบศ. ทั้งโรงละคร หอศิลป์วังหน้าและพื้นที่ทั้งหมดของ สบศ.เป็นที่แต่งตัว แต่งหน้า และเป็นสถานที่พักชั่วคราวของนักแสดงทั้งหมด" นายวิรัชระบุ

ด้าน ผศ.พิมณภัทร ถมังรักษ์สัตว์ คณบดีคณะศิลปศึกษา และนักแสดงละครนอกในการแสดงมหรสพสมโภชครั้งนี้ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เริ่มทดสอบและคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นผู้ร่วมแสดงมหรสพสมโภช ทั้งโขน ละครใน ละครนอก หุ่นหลวง หุ่นกระบอก มีการจัดทำสูจิบัตรผู้แสดงแล้ว สำหรับการแสดงมหรสพสมโภชเป็นงานที่จัดขึ้นตามจารีตประ เพณีในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ ฉะนั้น ผู้แสดงต้องมีทักษะความสามารถด้านนาฏศิลป์ และมีประสบการณ์การแสดงมาพอสมควร

"แต่ละฉากๆ ขณะนี้สถาบันวางตัวผู้แสดงแล้วจากบทละครที่กำหนด ทั้งตัวพระ นาง ทหาร ระบำ แต่ละสถาบันทั้งครูและนักเรียนผู้แสดงจะแยกกันซ้อมในที่ตั้ง เมื่อใกล้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงจะมีกำหนดการตารางซ้อมการแสดงร่วมกัน พร้อมดนตรีสด ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยและศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ควบคุม คาดว่าจะใช้โรงละครวังหน้าฝึกซ้อมรวม การแสดงที่สนามหลวงจัดบนเวที มีการผูกโรงแสดง ทั้งนี้ ต้องรอการประชุมงานมหรสพอีกครั้ง จะกำหนดวันซ้อมร่วมกันต่อไป" ผศ.พิมณภัทรกล่าว.