ช่างสิบหมู่'ฉากบังเพลิง'อัญเชิญสัญลักษณ์ภ.ป.ร.เดือนส.ค.เสร็จทั้ง4ด้าน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 00:00:41 น.

สนามหลวง * เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายมณเฑียร  ชูเสือหึง รักษาการจิตรกรรมชำ นาญการ กลุ่มจิตรกรรม  สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวว่า งานเขียนฉากบังเพลิงประกอบพระเมรุมาศที่ใช้เป็นเครื่องกั้นและบังลมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีความคืบหน้ามาก หลังจากที่ตนและนายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงษ์ กลุ่มจิตรกรรม เขียนภาพร่างทั้งหมด 4 ทิศ ตามเรื่องราวนารายณ์อวตาร ฉบับพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 จำนวน 8 ปาง และมีกลุ่มเทวดาแสดงความยินดีและรับกลับสู่สรวงสรรค์ ด้านทิศเหนือ ปางที่ 2 กูมาวตาร เป็นเต่าทอง ปางที่ 1 มัศยาวตาร เป็นปลากรายทอง ด้านล่างเป็นโครงการพระราชดำริ หมวดน้ำ 4 โครงการ ด้านทิศใต้ ปางที่ 7 รามาวตาร เป็นพระรามในรามเกียรติ์ ปางที่ 6 ปรศุรามาวตาร เป็นพราหมณ์ชื่อปรศุรามา ถือขวาน โครงการพระราชดำริหมวดไฟ 4 โครงการ

นายมณเฑียร กล่าวว่า ด้านทิศตะวันออก ปางที่ 4 นร สิงหาวตาร เป็นนรสิงครึ่งคน ปางที่ 3 วราหาวตาร เป็นหมูป่าเอกเขี้ยวเพชร โครงการพระราชดำริหมวดดิน 4 โครงการ และด้านทิศตะวันตก ปางที่ 10 กัลกยาวตาร เป็นบุรุษขี่ม้าขาว ปางที่ 8 กฤษณาวตาร เป็นพระกฤษณะ โครงการพระราชดำริหมวดลม 4 โครงการ สำหรับด้านหลังฉากบังเพลิงทั้ง 4 ทิศ เขียนดอกไม้ทิพย์และดอกไม้มงคล อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดับด้วยดอกดาวเรืองสีเหลือง สีประ จำวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9 และลวดลายเฟื่องอุบะด้วยดอกมณฑาทิพย์ คณะกรรมการจัดสร้างพระเมรุมาศให้ปรับปรุงแก้ ไขและออกแบบภาพจิตรกรรมฉากบังเพลิงด้านทิศเหนือใหม่เพื่อให้สัมพันธ์กับ 4 ทิศ โดยปรับท่าทาง โครงสร้างอนาโตมี และองค์ประกอบให้ดูเป็นธรรมชาติและมีความเป็นจริงมากขึ้น ขณะนี้แบบร่างแก้ไขเรียบร้อยและได้ดำเนินการลงตัวอย่างสีเพื่อเป็นแบบอย่างขณะขยายงานจริงเพื่อดูโครงสร้างสีและตำแหน่งที่ถูกต้องเสร็จแล้ว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้วคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน สิ้นเดือนสิงหาคมนี้

นายมณเฑียร กล่าวต่อว่า งานเขียนฉากบังเพลิงจะทำควบคู่กับจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 46 โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบเขียนแบบร่างภาพเพื่อเป็นต้นแบบ ยึดหลักบันทึกเหตุการณ์จริง เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง คาดว่าแบบร่างทั้ง 46 โครงการ จะเสร็จสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ก่อนนำแบบร่างให้คณะกรรมการฯ พิจารณา หากเห็นชอบจะเข้าสู่ขั้นตอนขยายแบบลงบนผ้าใบขนาดเท่าจริง โดยภาพจิตรกรรมโครงการพระราชดำริที่จะติดตั้งในอาคารพระที่นั่งทรง ธรรมมีทั้งหมด 3 ผนัง ผนังที่ 1 มีข้าราชการกรมศิลปากรและผู้มี ประสบการณ์เขียนจิตรกรรมเป็นผู้เขียน ผนังที่ 2 มอบหมายให้ช่าง ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ส่วนผนังที่ 3 มอบหมายให้วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รับผิดชอบ เมื่อเขียนจิตรกรรมแล้วเสร็จจะผนึกบนผนังจริงภายในอาคารต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง