ประชาชนจังหวัดพิจิตรกว่า 5,000 คน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 4 เมษายน 2560 00:00:04 น.

ประชาชนจังหวัดพิจิตรกว่า 5,000 คน แห่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 2 ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร รวมถึงธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน 12 อำเภอ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง