ปั้นสัตว์มงคล4ทิศประดับพระเมรุมาศ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 00:00:29 น.

สนามหลวง * เมื่อวันศุกร์ นายประสพสุข รัตน์ใหม่ หัวหน้ากลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสร้างประติมากรรม งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า การจัดสร้างประติมากรรมคืบหน้าไปมาก โดยขณะนี้ได้ปั้นขึ้นรูปต้นแบบดินของเทวดายืนเสร็จ 100% แล้ว อยู่ระหว่างการทำเป็นแม่พิมพ์ทุบ หล่อปูนปลาสเตอร์ และนำมาปรับตกแต่งรายละเอียด ลวดลายเครื่องประดับและฉลองพระองค์อีกครั้ง ก่อนจะทำการหล่อพิมพ์ยางซิลิโคน จากนั้นจึงจะจัดส่งโรงหล่อไฟเบอร์กลาสที่โรงหล่อท้องสนามหลวง รวมถึงราชสีห์และช้างได้ปั้นขึ้นรูปดินเสร็จแล้ว ทีมช่างแม่พิมพ์กำลังจะทำการหล่อพิมพ์ยางซิลิโคนและส่งไปหล่อไฟเบอร์กลาสตามลำดับเช่นกัน นอกจากนี้ในส่วนของท้าวจัตุโลกบาลทั้ง 4 นั้น ท้าววิรุฬหกได้ปั้นขึ้นรูปดินเรียบร้อยแล้ว กำลังประดับตกแต่งลวดลายเครื่องประดับ คาดว่าจะทำการหล่อพิมพ์ยางซิลิโคนได้ภายในสัปดาห์นี้ ส่วนท้าวธตรฐและท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร) กำลังเก็บรายละเอียด และจะทำการหล่อพิมพ์ยางซิลิโคน ขณะที่ท้าววิรูปักษ์กำลังตกแต่งเครื่องประดับ รวมถึงพระอินทร์ พระศิวะ และครุฑ กำลังเร่งดำเนินการตกแต่งรายละเอียดเกี่ยวกับฉลองพระองค์อยู่ เมื่อเรียบร้อยจะทำการหล่อพิมพ์ยางซิลิโคนและส่งไปหล่อไฟเบอร์กลาสที่โรงหล่อท้องสนามหลวงต่อไป

หัวหน้ากลุ่มประติมา กรรมกล่าวต่อไปว่า เวลานี้ทีมช่างกำลังดำเนินการปั้นขึ้นรูปดินในส่วนแท่นฐานของสัตว์มงคลประจำทิศทั้ง 4 ได้แก่ ช้างสัตว์ประจำทิศเหนือ, วัวสัตว์ประจำทิศใต้, สิงห์สัตว์ประจำทิศตะ วันออก และม้าสัตว์ประจำทิศตะวันตก โดยในแต่ละฐานจะมีขนาดความสูง 75 เซนติเมตร ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมรับกับขนาดของพระเมรุมาศ ซึ่งฐานของสัตว์ในแต่ละทิศจะมีหัวสัตว์ประจำทิศยื่นออกมาจากตัวฐาน และมีน้ำพ่นออกจากปากของสัตว์ลงสู่สระอโนดาตด้านล่าง ซึ่งเปรียบเสมือนการจำลองเขาหัวมอจากป่าหิมพานต์ ทั้งนี้ทีมช่างจะทำการปั้นขึ้นรูปดินหัวสัตว์แต่ละทิศเพื่อเป็นต้นแบบ สำหรับจัดวางตามตำแหน่งที่กำหนด เบื้องต้นจะปั้นหัวสัตว์มงคลประจำทิศฐานละ 3 หัว รวมทั้งทีมประติมากรรมจะดำ เนินการปั้นขึ้นรูปดินแท่นฐานของมหาเทพทั้ง 4 ได้แก่ พระนารายณ์ พระอินทร์ พระศิวะ และพระพรหม ซึ่งแต่ละฐานจะมีความต่างกันตามลักษณะของมหาเทพแต่ละองค์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง