คอลัมน์: เสียบซึ่งหน้า: ยุบ 'ศชต.' เพื่อ...?

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 00:00:28 น.
คมเฉือนคม

เล่นเอางงจริงๆ กับมติ ครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ที่ มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2  ฉบับ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

โดยสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4 และมาตรา 5 จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยยกฐานะจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) และกำหนดหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังยุบรวมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) เข้ากับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 (บช.ภ.9)

ครับ...การยกระดับตำรวจท่องเที่ยวจากกองบังคับการ (บก.) เป็นกองบัญชาการ (บช.) ยังไม่ติดใจเท่าไหร่ เพราะสยามเมืองยิ้มกำลังต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ การดูแลชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกต่างๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญ

แต่การ "ยุบ" รวมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชาย แดนภาคใต้ (ศชต.) เข้ากับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 (บช.ภ.9)

ถามว่าเหมาะสมแล้วหรือ????ขนาดเป็นกองบัญชาการ มีผู้บัญชาการ (ผบช.) ยศ พล.ต.ท. ดูแลพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ยะลา นราธิวาส ปัตตานี เหตุการณ์ความไม่สงบก็ยังคงเกิดขึ้นรายวัน อาจจะไม่ถี่เหมือนสมัยก่อน แต่ว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุก็รุนแรง เหิมเกริม

บุกยิงโรงพัก บุกถล่มฐานปฏิบัติการ โดยเฉพาะเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ก่อเหตุป่วนพร้อมกันทั้ง 4 จังหวัด ตั้งแต่ทำลายกล้องวงจรปิด วางระเบิด เผายางรถยนต์ ฯลฯ

จำได้ว่าเคยอ่านบทสัมภาษณ์ พล.ต.ท.พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ อดีต ผบช.ศชต.คนแรก ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการยุบรวม ศชต.กับ บช.ภ.9 ช่วงมีข่าวลือออกมาใหม่ๆ บอก

"ผมไม่เห็นด้วยกับการยุบรวม ศชต.กลับไปให้ บช.ภ.9 เรามีแต่ต้องพัฒนาเพื่อให้ตำรวจ ศชต.มีความเข้มแข็ง ต้องทำให้วัฒนธรรมของตำรวจทั้ง 3 จังหวัดนี้ดีกว่าในพื้นที่อื่น เพราะพฤติกรรมวัฒนธรรมของตำรวจในพื้นที่อาชญากรรมปกติถูกหยิบเป็นเงื่อนไขของประชาชนชาวมลายู เงื่อนไขของการแยกดินแดน การก่อความไม่สงบ"

พล.ต.ท.พีระ เล่าเอาไว้ว่า "ผมกับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รอง ผบ.ตร.(สมัยนั้น) และทีมงานที่ทำงานตรงนี้คงเข้าใจชัดเจน เราตั้ง ศชต.ด้วยโจทย์ของปัญหา เพราะปัญหาที่ 3 จังหวัดใต้ไม่ใช่พื้นที่อาชญากรรมปกติ เป็นพื้นที่สู้รบ ดังนั้นยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการต้องสูงกว่าที่อื่น ทรัพยากรการบริหาร 4 M (Man กำลังพล Money งบประมาณ ค่าตอบแทน สิทธิจูงใจ Method วิธีการ และ Material  อาวุธยุทโธปกรณ์) ก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วย ที่นี่ออกจากโรงพักก็มีความเสี่ยงสูง

ต้องมีทรัพยากรที่แตกต่างจากที่อื่น ตอนนั้นจึงเสนอ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร.ให้แยกเถอะเพื่อแก้ปัญหา เป็นการปรับไปตามหลักการแก้วิกฤติ คือการจำกัดขอบเขตของปัญหาวิกฤติ ตอนนั้น พ.ร.บ.ศอ.บต., กองพลทหารราบที่ 15 ยังไม่เกิด ตำรวจเป็นหน่วยแรกที่ปรับตัวเพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่นี้มีเอกภาพ เรามี 7 กองบัญชาการมาช่วยทำงานในพื้นที่ แต่ก็ยังปล้ำไม่ค่อยอยู่ เราไม่ได้เอาปัญหาการแต่งตั้งมาเป็นตัวตั้ง เพราะเป็นเพียงปัญหาย่อยของปัญหาใหญ่ ปัญหาการบริหารบุคคล ถ้า ผบ.ตร.เห็นความสำคัญท่านสั่งได้ ก.ตร.ถ้าเห็นความสำคัญก็สั่งได้ ให้เกิดการหมุนเวียนกำลังพล เราตั้ง ศชต.โดยเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง"

การยุบรวมครั้งนี้ไม่รู้ว่าเอา "ประชาชน" เป็นที่ตั้ง เหมือนเมื่อครั้งตั้ง "ศชต." หรือเปล่า คงต้องฝากผู้เกี่ยวข้องช่วยตอบที.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง