'อดีตบิ๊กอัยการ'หนุนเลือก'ปธ.กอ.'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 12 เมษายน 2560 00:00:23 น.

ไทยโพสต์ * อดีต "อสส."-รอง อสส. เห็นด้วย รธน.60 หมวดอัยการไม่ให้ อสส.เป็นประธาน ก.อ.โดยตำแหน่ง ชี้เป็นความเหมาะสมของยุคสมัย หากกฎหมายลูกเสร็จ "อรรถพล" พร้อมลงชิงตำแหน่งประธาน ก.อ.

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด ในฐานะคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) กล่าวถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในหมวดที่ 13 เรื่ององค์กรอัยการ ที่มีการเปลี่ยนจากประธาน ก.อ. ที่เดิมเป็นอัยการสูงสุดโดยตำแหน่งว่า เรื่องดังกล่าวเป็นหลักการที่ตนเห็นด้วย แต่เดิมนั้นในช่วงก่อนปี 2553 ประธาน ก.อ.ก็ไม่ใช่อัยการสูงสุดโดยตำแหน่ง แต่เพิ่งมาปี 2553 ที่มี พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ซึ่งได้ระบุให้ประธาน ก.อ.เป็นอัยการสูงสุดโดยตำแหน่ง ซึ่งในขณะนั้นตนก็ไม่เห็นด้วยที่มีการเปลี่ยนให้อัยการสูงสุดต้องเป็น ก.อ. เนื่องจากประธาน ก.อ.ควรเป็นบุคคลซึ่งไม่ใช่เป็นอัยการสูงสุดคนปัจจุบันและต้องมาจากการเลือกตั้ง อย่างในสมัยก่อนที่ประธาน ก.อ.จะมาจากการเลือกตั้งที่มาจากอดีตอัยการสูงสุด, อดีตรองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไปแล้วมาให้อัยการทั่วประเทศเลือก

นายอรรถพลกล่าวต่อว่า ฉะนั้นการที่เปลี่ยนกลับมานั้น ตนเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะอัยการสูงสุดเป็นผู้แทนนิติบุคคล และอยู่ในฝ่ายบริหารอยู่แล้ว ถ้ายังเป็น ก.อ.ด้วยก็จะคล้ายกับว่าสวมหมวก 2 ใบ เรียกว่าเป็นทั้งผู้บริหารของสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็มาเป็นประธาน ก.อ.ที่ดูแลเรื่องนโยบายในภาพรวมและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ระบุไว้ว่าตัวประธาน ก.อ.ต้องไม่เป็นพนักงานอัยการในปัจจุบัน ซึ่งขอประกาศเลยว่าถ้ากฎหมายลูกรัฐธรรมนูญประกาศออกมาแล้ว ตนจะลาออกจากอัยการเพื่อเสนอตัวเป็นประธาน ก.อ. แต่ขณะนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะใช้วิธีการสมัครอย่างไร ซึ่งก็คาดว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญก็คงจะกำหนดคุณสมบัติว่าจะต้องไม่เป็นพนักงานอัยการในปัจจุบัน และก็ให้ข้าราชการที่สมัครจากระดับอธิบดีตามหน่วยงานมาเสนอตัวเพื่อสมัครให้อัยการทั่วประเทศเลือกเหมือนเช่นที่ผ่านมาก็ได้

นายถาวร พานิชพันธ์ อดีตรองอัยการสูงสุด กล่าวว่า เหมือนกับการนำระเบียบที่เคยมีแล้วกลับมาใช้ใหม่ เพียงแต่ว่าจะยังไม่ใช้โดยอัตโนมัติเลย แต่โดยหลักต้องเป็นลักษณะแบบนี้ ซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยก็ต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายลูกที่จะมารองรับอีกที ว่านอกจากประธาน ก.อ. แล้วในส่วนของกรรมการ ก.อ.จะเป็นอย่างไร ส่วนเรื่องสัดส่วนของ ก.อ.คนนอกของเดิมนั้นจะมาจากวุฒิสภา 2 คน และรัฐบาล 1 คน แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้ แต่ถ้าคร่าวๆ โดยหลักคือ 1.ตัวประธาน ก.อ.จะต้องไม่ใช่ข้าราชการในปัจจุบัน 2. กรรมการที่มาจากการเลือกจากบุคคลภาย นอกอย่างน้อย 2 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายอรรถพลเคยดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด คนที่ 11 เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2556 แต่ต่อมาภายหลังที่ คสช.ทำการรัฐประหารก็ได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2557 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ให้นายอรรถพลออกจากตำแหน่งอัยการสูงสุด ไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ และเมื่อวันที่ 20 พ.ย.2557 สำนักงานอัยการสูงสุดได้ประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.อ.) ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 6 ขึ้นไป ซึ่งปรากฏว่าจำนวนบัตรเลือกตั้งที่อัยการทั่วประเทศที่มีสิทธิ์ลงคะแนนกว่า 3,100 คน ได้มีการลงคะแนนและส่งกลับมาเพื่อตรวจนับมีจำนวนกว่า 2,400 ใบ และนายอรรถพล อดีตอัยการสูงสุดนั้น ได้คะแนนสูงถึง 1,677 คะแนน ซึ่งเกินจำนวนกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์และผู้ลงคะแนน.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง