กกต.มอบฝ่ายกม.ศึกษาปมพท.ร้อง9รมต.ขัดรธน.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 00:00:35 น.

แจ้งวัฒนะ * ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันที่ 2 พ.ค.ได้รับทราบกรณีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยยื่นหนังสือต่อ กกต.เมื่อวันที่ 1 พ.ค. โดยขอให้ตรวจสอบรัฐมนตรี 9 รายว่ามีการกระทำเข้าข่ายเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามหมวด 9  ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเข้าข่ายขาดคุณสมบัติ ต้องพ้นจากตำแหน่งตามความในมาตรา 264 วรรคสอง ประกอบมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ กรณีถือหุ้นสัมปทาน โดยที่ประชุมได้มอบให้สำนักกฎหมาย ของสำนักงาน กกต.ไปดำเนินการตรวจสอบในประเด็นข้อกฎหมายก่อนที่จะมาเสนอต่อที่ประชุม กกต.พิจารณาอีกครั้งว่าสมควรดำเนินการอย่างไรต่อไป

ทั้งนี้ นายเรืองไกรระบุว่าจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินที่รัฐมนตรียื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีผู้ที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำต้องห้ามตามมาตรา 186 หรือมาตรา 187 ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 (5) และมีผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีตามมาตรา 264 วรรคสอง ประกอบด้วย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ, นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.การคลัง, ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ, นายพิเชฐ ดุรง คเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐ กิจและสังคม, พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน, นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำ หรับขั้นตอนปฏิบัติของสำนักงาน กกต. เมื่อสำนักกฎหมายได้ดำ เนินการตรวจสอบประเด็นข้อกฎ หมายแล้วเสร็จ จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุม กกต.ให้ตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนพิจารณาข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย ซึ่งเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นจะเสนอที่ประ ชุม กกต.มีมติต่อไป โดยในกรณีนี้หากที่สุดผลการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวนและมติ กกต.เห็นว่า 9 รัฐมนตรีมีปัญหาขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง กกต.จะมีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 วรรคสอง ประกอบมาตรา 170 ต่อไป.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง