เอสเอ็มอี อัจฉริยะ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนเชอรัล อินเกรเดียนส์

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 21 มิถุนายน 2560 00:00:21 น.

โครงการสร้างและส่งเสริมเอสเอ็มอีอัจฉริยะ หรือ Intelligent SMEs ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการเฟ้นหา เอสเอ็มอีอัจฉริยะ ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ที่สุดแล้วก็ได้วิสาหกิจต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) จำนวน 125 ราย โดยในวันนี้ ทางคอลัมน์ได้หยิบเรื่องราวของคุณชัยมงคล จุลภาพ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเชอรัล อินเกรเดียนส์มาบอกเล่าในครั้งนี้

คุณชัยมงคล จุลภาพ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเชอรัล อินเกรเดียนส์เล่าถึงจุดเริ่มต้นของธุรกิจของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถังเครื่องซักผ้าจากธรรมชาติ ว่าสมาชิกในครอบครัวแพ้สารบางอย่างในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไป จึงทำให้เรามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ด้วยความรู้และประสบการณ์ในด้านเคมี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 15 ปี อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำการเกษตรเป็นที่มีวัตถุดิบเพียงพอ และหลากหลาย จึงเห็นว่าการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มีความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเราเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างนวัตกรรมความแตกต่าง และตอบโจทย์ปัญหาในตลาดเฉพาะทาง ซึ่งส่งผลให้ยอดขายของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ ณ นนท์ (NA NONT)ซึ่งสามารถล้างและทำความสะอาดโดยไม่ต้องถอดถัง สามารถแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีรางวัล THAILAND GREEN DESIGN AWARDS 2017การันตีนอกจากนี้เรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์   ทำความสะอาดสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายต่างๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณชัยมงคลเล่าต่อว่า เนื่องจากเคยทำงานแต่ในสายโรงงาน ไม่ถนัดในด้านการขายและการตลาดช่วงเริ่มกิจการ ถูกปฏิเสธในการวางสินค้าในโมเดิร์นเทรด ทำให้ต้องมาทบทวน มองที่จุดแข็งของเรา เพื่อพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรใหม่ ปรับกลยุทธ์จากออนไลน์สู่ออฟไลน์ เพื่อทำการทดสอบตลาดและการตอบรับในสินค้าจากลูกค้าจริง เพิ่มบริการเสริมที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และการทำโปรโมชั่นที่หลากหลาย จนปัจจุบันได้รับการตอบรับที่ดี อย่างต่อเนื่องทั้งยอดขาย และการรีวิวหรือซื้อซ้ำด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งกำลังส่งผลให้เข้าวางสินค้าในโมเดิร์นเทรดได้ตามที่วางไว้ ผมมองว่า "การพัฒนาแม้ว่า

จะเล็ก จะใหญ่ แต่ทำทุกวัน คือปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจสำเร็จได้"

สำหรับเป้าหมายในระยะสั้นที่วางไว้ คือ นำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติตัวอื่นๆ ที่พัฒนาขึ้นเสนอลูกค้าในช่องทางเดิม เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในสินค้าเดิมทั้งไทยและต่างประเทศ ระยะกลางและระยะยาวที่วางไว้จะแตกไลน์สินค้าเพิ่มเติมในกลุ่ม Personal Care และกลุ่มอุตสาหกรรม แต่ยังคงแนวคิดความเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติและมีนวัตกรรมตามพันธกิจขององค์กรดังเดิม

ฝากไปยังผู้ประกอบการ SMEs ทุกท่านว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยขึ้นมาก และเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ และล่มสลายของธุรกิจเดิมอยู่ตลอดเวลา การทำธุรกิจให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีนวัตกรรม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาจากผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด หรือการตลาดแบบเดิมที่แตกต่างด้วยสิ่งที่เราเป็น ด้วยตัวตนของเราจะเป็นทางรอดของการทำธุรกิจ นอกจากธุรกิจจะสร้างประโยชน์ให้แก่เราแล้ว ยังสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และอยู่ร่วมกับสังคมได้ด้วย ธุรกิจนั้นย่อมสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อโทร : 097-042-7900, Line : gapui.nanont
ข่าวที่เกี่ยวข้อง