บัญชีกลางเล็งจ่ายเบี้ยคนแก่โดยตรง

ข่าวเศรษฐกิจ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * บัญชีกลางรับถกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมลุยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินเบี้ยความพิการ เข้าบัญชีเงินฝากผู้มีสิทธิ เงินถึงมือผู้มีสิทธิโดยเร็ว หวังช่วยแก้ปัญหาการรั่วไหล

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ได้ประชุมหารือกับ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการตามโครงการบูรณาการสวัสดิการสังคม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อให้กรมบัญชีกลางสามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินได้โดยตรงแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง หมด

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกระ ทรวงมหาดไทย และจัดทำระบบเพื่อรองรับการจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งทั้งสองหน่วยงาน จะได้มีการประสานในรายละ เอียดร่วมกัน เพื่อให้สามารถดำ เนินการได้ทันภายในไตรมาสสุด ท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ รวมถึงกรณีการจ่าย เงินอาสาสมัครสาธารณสุขประ จำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วย

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังได้เร่งประสานหน่วยงานราชการให้ติดตั้งเครื่องชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) ให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2560 เพราะปีงบประมาณ 2561 จะเริ่มมีการรับจ่ายเงินผ่านเครื่องอีดีซี ตามแผนการดำเนินงาน e- Payment ภาครัฐอีกด้วย

"การจ่ายเงินเบี้ยคนชรา คนพิการ และ อสม. เข้าบัญชีเงินฝากนั้น จะทำให้เงินถึงมือผู้ได้สิทธิเร็วขึ้น สามารถนำไปใช้จ่ายได้รวดเร็ว รวมถึงลดปัญหา การรั่วไหลของการใช้เงินงบประ มาณ เพราะในอดีตมีปัญหาผู้มีสิทธิไม่ได้รับเงิน หรือมีรายชื่อคนที่เสียชีวิตไปแล้วยังมีสิทธิได้รับเบี้ยคนชรา เป็นต้น" น.ส.สุทธิรัตน์กล่าว.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ