คอลัมน์กระจกไร้เงา: ตรวจเข้มลงทะเบียนคนจน

ข่าวเศรษฐกิจ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ครองขวัญ รอดหมวน

เดินหน้าสำรวจข้อมูลกันอย่างเต็มที่ สำหรับการลงทะ เบียนผู้มีรายได้น้อย ตาม "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560" ที่ล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงทุนจ้างนักศึกษาจำนวนกว่า 7 หมื่นราย ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนตามโครงการดังกล่าว ว่าเป็นไปตามเงื่อนไข และเข้าคุณสมบัติที่จะได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือต่างๆ ที่รัฐบาลจะจัดหามาให้หลังจากนี้หรือไม่

ในส่วนนี้จะเป็นการทยอยลงพื้นที่ของนักศึกษาตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และคาดว่าจะสำรวจแล้วเสร็จและส่งข้อมูลที่ได้กลับมาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ไม่เกินเดือน ส.ค.2560 และหน่วยงานจะนำข้อมูลเหล่านี้มายืนยันกับข้อ มูลของหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมที่ดิน กรมสรรพากร กระ ทรวงหมาดไทย เป็นต้น ว่าข้อมูลที่ได้ตรงกันหรือไม่

โดยล่าสุดจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในเบื้องต้นของกระทรวงมหาดไทย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 14.1 ล้านรายนั้น ซึ่งเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล ว่าผู้ที่มาลงทะเบียนมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ ก็พบว่ามีกว่า 1 หมื่นรายชื่อ ที่มีชื่อ นามสกุล ไม่ตรงกัน หรือบางรายมีการลงทะเบียนซ้ำซ้อนกัน หรือบางรายเป็นรายชื่อที่เสียชีวิตไปแล้ว

ในอีกส่วนก็ได้มีการนำรายชื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติ ว่าตรงตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนดไว้หรือไม่ โดยเฉพาะคุณสมบัติด้านรายได้และทรัพย์สิน ก็พบอีกว่ามีกว่า 7 แสนรายชื่อ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด กล่าวคือ บางรายมีทรัพย์สินสูงกว่าที่กำหนด บางรายมีรายได้เกินกว่าที่กำหนด คือ 1 แสนบาทต่อปี ทำให้ในส่วนนี้ไม่ผ่านคุณสมบัติ และไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลด้วย

"กฤษฎา จีนะวิจารณะ" ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐ กิจการคลัง (สศค.) ยืนยันว่า ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน จะมีการส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้กรมสรรพากร สถาบันการเงิน และกรมที่ดิน เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการ โดยคุณสมบัติที่กำหนดไว้ คือ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ต้องมีเงินฝากและทรัพย์สินไม่เกิน 1 แสนบาท และไม่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามที่โครงการกำหนด

โดยระหว่างที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกผู้ที่จะผ่านเกณฑ์เพื่อรับสวัสดิการจาก รัฐบาลนั้น หน่วยงานของรัฐอีกส่วนหนึ่งก็จะเร่งออกมาตร การ หรือสวัสดิการที่จะมอบให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบได้เร็วๆ นี้ โดยในหลักการของสวัสดิการเบื้องต้นที่จะมอบให้ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ได้เคยดำเนินการอยู่แล้ว เช่น การช่วยเหลือค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าโดยสารรถสาธารณะ (รถเมล์-รถไฟฟรี) เป็นต้น

ขณะที่มาตรการเสริมด้านอื่นๆ นั้น แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะเร่งพิจารณา โดยจะต้องมีการหารือร่วมกับฝ่ายนโยบายควบคู่ไปด้วย เพราะในแต่ละมาตรการนั้นหมายถึงงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินการ ซึ่งเชื่อว่าในส่วนนี้ต้องอยู่บนหลักการของ "ความคุ้มค่า" อย่างแน่นอน

ไม่เพียงเท่านี้ อาจจะมีมาตรการเสริมสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่นอกจากจะมีรายได้น้อยแล้ว ยังเป็นผู้สูงอายุ มีความพิการ และมีหนี้นอกระบบ โดยจากข้อมูลผู้ลงทะเบียน 14.1 ล้านราย พบว่ามีผู้อยู่ใน 4 เงื่อนไขนี้ราว 4 พันคน กระทรวงการคลังจะเร่งพิจารณามาตรการพิเศษในการให้ความช่วยเหลือแบบทันที โดยสวัสดิการทั้งหมดจะออกมาเป็นรูปเป็นร่าง และเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560

โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากในปีแรก ผ่านการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ากระเป๋าประชาชน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายได้ แต่ก็ยังต้องติดตามต่อว่าสวัสดิการที่จะมอบให้ในปีนี้จะเพียงพอและตรงเป้าหมายกับผู้ที่ต้องการอย่างแท้จริงหรือไม่ เพราะทุกสวัสดิการนั่นหมายถึงงบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันมาแล้วว่าทุกสวัสดิการผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบมากที่สุด.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ