'G RUN ยั่งยืน'วิ่งระดมทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งจิสต์

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 00:00:40 น.
link@thaipost.net

เมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ใครได้ไปเดินวิ่งหรือออกกำลังกายที่สวนลุมฯ ในช่วงเช้า ก็จะเห็นว่าคลาคล่ำไปด้วยนักวิ่งที่มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ที่สวมเสื้อพร้อมวิ่งสีดำกว่า 1,400 คน วอร์มอัพกันคึกคักตั้งแต่ยังไม่ทันฟ้าสาง นั่นเพราะมีกิจกรรมวิ่งการกุศล "G Run ยั่งยืน" จัดโดยมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เนื่องในวันที่ 13 กรกฎาคมของทุกปี นับเป็นวันแห่งการรณรงค์มะเร็งจิสต์ (GIST Awareness Day) แน่นอนงานนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายได้กว่า 650,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลรัฐบาลที่มีผู้ป่วยโรคมะเร็งจิสต์สูงสุด 5 แห่ง

รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ด้วยมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยมีพันธกิจสำคัญในการดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับโรค

มะเร็งที่ถูกต้อง จึงได้ริเริ่มจัดงานวิ่งการกุศล "G Run ยั่งยืน" ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักให้แก่สังคมไทยเกี่ยวกับโรคมะเร็งหายากชนิดหนึ่งที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก คือ "โรคมะเร็งจิสต์ (GIST)" มะเร็งชนิดหนึ่งภายในระบบทางเดินอาหาร ที่สามารถพบผู้ป่วยได้เพียง 10-15 รายต่อประชากรโลก 1 ล้านคนเท่านั้น พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังตัวเอง แนวทาง

การรักษา และโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งจิสต์ที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย

สำหรับงานวิ่งการกุศล "G Run ยั่งยืน" ได้แบ่งการแข่งขันเป็นระยะวิ่ง 2 ประเภทคือ ระยะ Fun Run 2.5 กิโลเมตร (1 รอบใหญ่ทางเดินวิ่งของสวนลุมฯ) และระยะ Mini-Marathon 10 กิโลเมตร (4 รอบใหญ่ทางเดินวิ่งของสวนลุมฯ) มีผู้ร่วมงานมากกว่า 1,400 คน สามารถระดมทุนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นจำนวนกว่า 650,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลรัฐบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งจิสต์ในโครงการจีแพป มากที่สุด 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "Right Choice for One Chance" เกี่ยวกับการเข้าถึงการรักษาและการอยู่กับโรคมะเร็งจิสต์ โดยในงานมีบูธกิจกรรมให้ความรู้ พร้อมเล่นเกมและลุ้นรางวัล

ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า โรคมะเร็งจิสต์เป็นมะเร็งเนื้อเยื้ออ่อนชนิดหนึ่งที่เกิดบริเวณระบบทางเดินอาหาร ที่แตกต่างจากมะเร็งระบบทางเดินอาหารชนิดอื่นๆ เนื่องจากเกิดจากเซลล์ที่ควบคุมการบีบตัวของลำไส้ ตำแหน่งที่พบบ่อยที่สุดคือกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยมักมีอาการที่คล้ายคลึงกับมะเร็งทางเดินอาหารชนิดอื่นๆ เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ซีด บางรายอาจคลำพบก้อนในท้อง เลือดออกในกระเพาะอาหารจนปนออกมากับอุจจาระ ทำให้อุจจาระมีสีดำ

สำหรับการรักษา ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ อุปนายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในระยะเริ่มแรก โรคมะเร็งจิสต์จะมีลักษณะเป็นก้อนอยู่บริเวณเดียว ซึ่งสามารถรักษาได้โดยการผ่าตัด แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อการกำเริบของโรคมะเร็งจิสต์ได้หากมีการแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นแล้ว แต่ก็มีโอกาสหายขาดได้ โดยหากเป็นที่บริเวณตับ เดิมแพทย์จะใช้วิธีการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด แต่เนื่องจากโรคนี้ตอบสนองต่อเคมีบำบัดน้อยมาก จึงมีการพัฒนาการรักษาแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) ซึ่งตัวยาจะออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถควบคุมโรคได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ    ได้ฝากคำแนะนำในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งจิสต์ว่า การเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ป่วยมีกำลังกายและกำลังใจในการต่อสู้กับอาการต่างๆ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่ การออกกำลังกาย การนั่งสมาธิ การทำจิตใจให้ผ่องใส ลดความเครียดและความกังวล เป็นต้น.

บรรยายใต้ภาพ
เช้าๆ อากาศดีทีเดียว
ปล่อยตัว
วอร์มอัพกันก่อนออกสตาร์ท
หลังพิธีมอบรางวัล นักวิ่งส่วนหนึ่งมาแชะร่วมกันอย่างสนุกสนานก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง