คอลัมน์: ข่าวสั้น: ครม.อนุมัติแผนแม่บทแก้ปัญหาภูทับเบิก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 00:00:12 น.

ทำเนียบฯ * พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติแผนแม่บทการแก้ปัญหาภูทับเบิก อ.หล่ม เก่า จ.เพชรบูรณ์  ประจำปี 2560 ถึงปี 2565 ตามที่กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอมา จำนวน  6 ด้าน ได้แก่ 1.แผนการบริหารและการจัดการพื้นที่ภูทับเบิก จัด ให้มีคณะกรรมการคัดกรองราษฎรที่มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในพื้น ที่ 2.แผนการบริหารจัดการพื้นที่ผ่อนปรน รวมไปถึงการดำ เนินการตามกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ทำผิด 3.แผนการจัด การพื้นที่อยู่อาศัย 4.แผนการจัดการพื้นที่ทำกิน 5.แผนการจัด การพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงการป้องกันและปราบปราม และ 6.แผน การจัดการพื้นที่ส่วนกลาง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง