จบหลักสูตรฝึกงาน Anytime Intemship

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 00:00:55 น.

พิเชษฐ สิทธิอำนวยกรรมการผู้อำนวยการ และบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการกิจการค้าหลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง พร้อมด้วย ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ในโครงการ Anytime Intemship ที่ผ่านมาฝึกงานรูปแบบใหม่ 270 ชั่วโมง ด้วยประสบการณ์จริงกับ Investment Space by Bualuang Securities ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหลักทรัพย์บัวหลวงและม.ธรรมศาสตร์ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง