คอลัมน์: อ่านเอาเรื่อง: ชุมนุมโดยไม่สงบ?

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 00:00:42 น.
โดย ผักกาดหอม

คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวานนี้ (๒ สิงหาคม) ได้สร้างบรรทัดฐานให้การชุมนุมที่จะมีขึ้นในอนาคต คดีสลายการชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ศาลยกฟ้องจำเลยทั้ง ๔ คนคือ

๑.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี๒.พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ๓.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

๔.พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีตผู้บัญชาการตำรวจ นครบาล

สาระสำคัญของคำพิพากษาคือ ....เมื่อเหตุการณ์ชุมนุมยังไม่สงบ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อรักษาความสงบไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและทรัพย์สินของทางราชการ....

บรรทัดฐานที่กล่าวถึงคือ จากนี้ไปหากการชุมนุมเป็นไปโดยไม่สงบ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการเพื่อรักษาความสงบได้ และผู้สั่งการจะไม่มีความผิด
อย่างไรก็ตามการชุมนุมโดยสงบ จะเป็นข้อถกเถียงกันต่อไปว่า มีขอบเขตแค่ไหน

ยกตัวอย่างการชุมนุมของคนเสื้อแดง ที่มีการเผาบ้านเผาเมือง จนรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต้องกระชับพื้นที่ และนั่นนำไปสู่การการเสียชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐนับร้อยคน

ถือเป็นการชุมนุมโดยสงบ หรือไม่สงบและการที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้ารักษาความสงบ แต่ถูกตอบโต้ด้วยอาวุธสงครามจนมีผู้เสียชีวิตนั้น ผู้สั่งการมีความผิดหรือไม่

เมื่อพูดถึงการชุมนุมในอนาคตที่มีพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การชุมนุมแต่ละครั้งจะถูกควบคุมโดยรัฐมากกว่าในอดีต
นั่นจะทำให้การชุมนุมทางการเมืองทำได้ยากขึ้น แต่มีข้อดีตรงที่แกนนำการชุมนุมต้องรับผิดชอบต่อผู้ชุมนุมมากกว่าเดิม
ประเภทว่า เผาเลยครับพี่น้องผมรับผิดชอบเอง ยากที่จะเกิดขึ้นอีก เพราะนั่นจะเป็นความชอบธรรมที่รัฐสามารถปราบปรามได้โดยถูกกฎหมาย
โดยสรุปแล้วคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครั้งนี้ ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้คนในสังคม
แต่ละฝ่ายล้วนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเมือง เป็นเรื่องซับซ้อน รัฐบาลแต่ละยุคสมัยบริหารราชการแผ่นดินไม่เหมือนกัน
ยุคที่รัฐบาลคดโกง ดื้อด้านไม่ฟังเสียงประชาชน ก็อาจเลี่ยงการชุมนุมประท้วงไม่ได้
และคำว่า "การชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ" คือฝ่ายที่จัดการชุมนุมต้องตระหนักรู้
ส่วนฝ่ายรัฐต้องฟังเสียงประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้การชุมนุมอยู่ในความสงบ
แต่นั่น...มันอุดมคติ!ความจริงคือการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจ และไม่มีนัก การเมืองคนไหนยอมเสียอำนาจไปง่ายๆ
แม้จะแลกด้วยชีวิตประชาชนก็ตามที.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง