ข่าวอินโฟเควสท์
07:51 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 20 ก.ย. 62   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562 ดัง…
07:49 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 20 ก.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
07:49 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 20 ก.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนส…
07:48 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ้นวันที่ 20 ก.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562 ดังนี้ (หน่วย:…
07:47 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Precious Metal Futures สิ้นวันที่ 20 ก.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: …

บี้EARTHแจงหนี้2.6หมื่นล้าน ก.ล.ต.ขีดเส้น5วันทำการทวิชฟ้องIFECจ่ายตั๋วบี/อี

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 00:00:12 น.

รัชดาภิเษก * ก.ล.ต.สั่ง EARTH ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้ 26,000 ล้านบาทภายใน 5 วัน พร้อมทำ special audit แจ้งผ่านระบบของ ตลท.ภายใน 30 วัน ด้าน "ทวิช" มอบทนายฟ้องศาลแพ่งให้ IFEC ชำระหนี้ตามตั๋วบี/อี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนัก งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) อาศัยอำนาจตามกฎหมาย สั่งให้ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินจำนวนกว่า 26,000 ล้านบาท ต่อ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทำการ และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) เกี่ยวกับที่มา ความมีอยู่จริง และสถานะของมูลหนี้ดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุให้ EARTH ยื่นขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

โดยให้เปิดเผยผลการ ตรวจสอบผ่านระบบของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 30 วัน รวมทั้งอาจเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความชัด เจนกับการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ EARTH ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2560 และ EARTH แจ้งต่อ ตลท.ว่ามีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ เนื่องจากคู่ค้าได้ยื่นฟ้อง EARTH ต่อศาลที่มีอำนาจเป็นยอดหนี้รวมทั้งสิ้นกว่า 26,000 ล้านบาท ทำให้ EARTH มีหนี้สินรวม 47,480 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากที่ปรากฏในงบการเงินไตรมาส 1/2560 ซึ่งมีหนี้สิน 21,480 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ 31,829 ล้านบาท และต่อมาในวันที่ 7 ส.ค.2560 EARTH ได้แจ้งต่อ ตลท.ว่าหนี้สินจำนวนดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดส่งงบการเงินไตรมาส 1/2560

ด้าน ตลท.ยังคงขึ้นเครื่อง หมายหยุดพักการซื้อขาย (SP) และอยู่ระหว่างรอข้อมูล (NP) ของ EARTH ต่อไป จนกว่าบริษัทจะนำส่งผลการทำ Special Audit และคำชี้แจงตามที่ ตลท.สอบถามได้ครบถ้วนและชัดเจน

ด้านนายทวิช เตชะนาวากุล ผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ (IFEC) กล่าวว่า ได้มอบหมายทนายยื่นฟ้องศาลแพ่งเพื่อบังคับให้ IFEC ชำระหนี้ตามตั๋วบี/อี ที่ตนเป็นผู้ทรงสิทธิ โดยได้ซื้อหนี้ดังกล่าวมาจาก บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และรับโอนสิทธิในสัญญาจำนำหุ้นของบริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ แคป แมเนจเม้นท์ จำกัด (ICAP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ IFEC ที่ถือหุ้นทั้งหมดของโรงแรมดาราเทวี ในสัดส่วน 51%

หลังจากนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ IFEC นำหุ้น ICAP ไปจำนำกับ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อค้ำประกันหนี้ตั๋วบี/อี 100 ล้านบาท ที่ได้ครบกำหนดในวันที่ 8 ก.พ.2560 แต่นายวิชัยปล่อยให้มีการผิดนัดชำระหนี้ และในช่วงเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา ไม่ได้รับการติดต่อขอคืนหนี้ หรือพยายามเจรจาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากนายวิชัยแต่อย่างใด โดยศาลแพ่ง รัชดาฯ นัดพร้อมวันที่ 2 ต.ค.2560.

บรรยายใต้ภาพ
ทวิช เตชะนาวากุล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง