คอลัมน์: ข่าวสั้น: รพ.บางไทรยันให้บริการ 24 ชั่วโมง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 00:00:52 น.

พังงา * นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นพ.สสจ.พังงา   เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา ตนเองพร้อมด้วย นายแพทย์ประกิจ สาระเทพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้ลงพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีปรากฏข่าวในสื่อต่างๆ ว่ามีการปิดโรงพยาบาลบางไทร อ.ตะกั่วป่า โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน เข้าร่วมรับฟัง โดยยืนยันว่าไม่ได้ปิดโรงพยาบาล และยังคงให้บริการดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ทั้งนี้ ได้เชิญชวนภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจากทั้ง 3 ตำบล ในพื้นที่รับผิดชอบของ คือ ต.โคกเคียน, ต.ตำตัว และ ต.บางไทร ส่งผู้แทนตำบลละ 4-5 คน มาร่วมเป็นกรรมการบริหารโรงพยาบาล โดยให้ภาคประชาชนคัดเลือกตัวแทนเป็นประธาน ให้ ผอ.รพ.บางไทร เป็นเลขานุการ เพื่อร่วมกันวางเป้าหมาย กำหนดทิศทาง และช่วยดูแลระบบ เพื่อจัดบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง