ยันผู้ป่วย2.5แสนคนไม่กระทบจัดรพ.ใหม่ให้

ข่าวบันเทิง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สาธารณสุข * สปสช.จับมือ กทม.จัดสถานพยาบาลใหม่รองรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 2.5 แสนคน หลัง 5 รพ.เอกชนถอนตัวบัตรทอง มั่นใจไม่กระทบ เผยถ้าไม่สะดวกแจ้งเปลี่ยนบริการได้

กรณี รพ.มเหสักข์ โรงพยาบาลเอกชนออกจากการเป็นหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประ กันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) รวมถึงกรณี รพ. แพทย์ปัญญา รพ.บางนา 1 รพ.กล้วยน้ำไท และ รพ.วิภารามปากเกร็ด ออกจากหน่วยบริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยบัตรทองจากคลินิกชุมชนอบอุ่น

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (อปสข.เขตพื้นที่กรุงเทพฯ) แถลงข่าวภายหลังการประชุมอนุกรรมการฯ เพื่อปัญหากรณีดังกล่าวว่า ทาง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานครได้หารือร่วมกันในการจัดหา รพ.เพื่อรองรับผู้ป่วยในสิทธิ์บัตรทองของ รพ.เอกชนที่ขอถอนตัวออกจากระบบ จากการพูดคุยกับผู้อำนวยการ รพ.มเหสักข์ ให้เหตุผลว่า รพ.มีสภาพทรุดโทรม โดยหลังการปรับปรุงจะพิจารณาว่าจะเข้าเป็นหน่วยบริการอีกครั้งหรือไม่ ส่วน รพ.แพทย์ปัญญา รพ.บางนา 1 รพ.กล้วยน้ำไท และ รพ.วิภารามปากเกร็ด ก็ขอถอนตัวไม่เป็นหน่วยบริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยบัตรทองจากคลินิกชุมชนอบอุ่นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องภาระค่าใช้จ่ายที่สูง แต่งบประมาณค่ารักษาที่ได้น้อยเกินไป

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี กล่าวต่อว่า จากการหารือผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองใน รพ.มเหสักข์ จะกระจายเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.ผู้ป่วยดั้งเดิม จะส่งไปยัง รพ.กลาง รพ.เลิดสิน และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 2.ผู้ป่วยที่เคยถูกส่งต่อมา รพ.มเหสักข์ จะกระจายไปยัง รพ.ต่างๆ ในพื้นที่ กทม. ซึ่ง สปสช.เขต 13 กทม.จะเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป หากไม่สะดวกสามารถแจ้งเปลี่ยนบริการได้จากหน่วยบริการต่างๆ เช่น จุดรับลงทะเบียนบัตรทองที่สำนักงานเขตทั้ง 19 แห่งที่หัวลำโพง โดยใช้สำเนาบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น ส่วนเด็กให้ใช้สูติบัตรเด็กและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองเด็ก หรือสอบถามที่สายด่วน 1330 ทั้งยังได้เตรียมรองรับผู้ป่วยจาก รพ.ที่ถอนตัวจากการเป็น รพ.ส่งต่อแล้ว และยังไม่มีสัญญาณว่า รพ.เอกชนอื่นจะขอถอนตัว

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การที่ รพ.เอกชนขอถอนตัวนั้นเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้รับบริการประมาณ 2.5 แสนคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกันถึงมาตรการรองรับ โดยจะมีการกระจายผู้ป่วยไปยัง รพ.ต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน โรงเรียนแพทย์ ดังนี้ 1.ผู้ป่วยจาก รพ.แพทย์ปัญญา จะส่งต่อไป รพ. 6 แห่ง คือ รพ.ราชวิถี รพ.มงกุฎวัฒนะ รพ.สิรินธร รพ.นพรัตน์ รพ.กลาง และ รพ.ภูมิพล 2.ผู้ป่วยจาก รพ.วิภารามปากเกร็ด ไปที่ รพ.ภูมิพล 3.รพ.บางนา 1 ไป รพ.เจริญกรุง และ 4.รพ.กล้วยน้ำไท จะไป รพ.มงกุฎวัฒนะ.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ