อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอลล์

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 00:00:16 น.

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย นางสาวณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” เครือข่ายประชมคมอาหารเพื่อสุขภาพและชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่องค์กรเครือข่ายที่ร่วมจัดงานเทศกาลอาหาร ปลอดภัย ปลอดโฟม “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” และมอบป้ายรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม ณ ห้องประชุมทิพวรรณ 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง