ขึ้นเหนือพัฒนาชุมชนต้นน้ำน่าน

ข่าวบันเทิง 7 กันยายน พ.ศ. 2560 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ร่วมกับสื่อพันธมิตร นำคณะจิตอาสาจากกิจกรรม "คนดีของพ่อ" ขึ้นเหนือพัฒนาชุมชนต้นน้ำน่าน "ฮอมใจพัฒนา ฮักน่าน ฮักป่า ต้นน้ำยั่งยืน" ร่วมสืบสานปณิธานงานของพ่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและความพอเพียง พัฒนาชุมชนป่าต้นน้ำน่านอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันปกปักรักษาป่าต้นน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ ณ บ้านห้วยหาด อ.ปัว จ.น่าน และเรียนรู้ชุมชนชีวิวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบ้านดงป่าสัก พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้เพิ่มมูลค่า พัฒนาชุมชน" ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 เมื่อวันก่อน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ