คอลัมน์ไทยวันนี้: กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวนคนดีของพ่อ พัฒนาชุมชนต้นน้ำน่าน "ฮอมใจพัฒนา ฮักน่าน ฮักป่า ต้นน้ำยั่งยืน"

ข่าวบันเทิง 7 กันยายน พ.ศ. 2560 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สายลม...
กฟผ. จัดทริป 2 นำคณะจิตอาสาจากกิจกรรม "คนดีของพ่อ" ขึ้นเหนือ ร่วมน้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา และความพอเพียงพัฒนาชุมชนป่าต้นน้ำน่านเพื่อความยั่งยืน เพื่อร่วมกันปกปักรักษาป่าต้นน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ บ้านห้วยหาด จ.น่าน และเรียนรู้ชุมชนชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบ้านดงป่าสัก พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้เชิญชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2560 นี้ ได้ร่วมกับสื่อมวลชนพันธมิตรเชิญชวนประชาชนจิตอาสา น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ 4 เส้นทาง และครั้งนี้เป็นเส้นทางที่ 2 ณ จ.น่าน โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 เพื่อร่วมสืบสานปณิธานงานของพ่อในด้านการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ ด้านความพอเพียงในการดำรงชีพ โดยใช้ชีวิตแบบคนกับป่าอยู่ด้วยกันอย่างเอื้อประโยชน์ต่อกัน ภายใต้แนวทาง เมื่อชุมชนอยู่ได้ ป่าไม้-ต้นน้ำก็อยู่ได้

สำหรับจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ผ่านการคัดเลือกมาจากสื่อมวลชนพันธมิตร กฟผ.ในกิจกรรม "คนดีของพ่อ" ด้วยการส่งผลงานจากการนำความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทำความดีเพื่อสังคมและจิตอาสา เพื่อเดินทางร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า รักษาป่าต้นน้ำถวายแด่พ่อหลวง ณ บ้านห้วยหาด อ.ปัว จ.น่าน และต่อเติมรายได้ให้กับชุมชนในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งยังมีเอกลักษณ์ คือการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ ในนามกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านห้วยหาด - หลักลาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาดาวอินคา

"คณะจิตอาสาจะได้ร่วมกันเรียนรู้และร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนในประเด็นการเรียนรู้เพิ่มมูลค่า พัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดทั้งแนวทางในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ตามแนวทางการตลาดของโลกออนไลน์ให้กับชุมชน นอกจากนี้คณะยังได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการชีววิถีบ้านดงป่าสัก ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน อีกด้วย" นายธาตรี กล่าว

ทั้งนี้ กฟผ. เชิญชวนชาวไทยน้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 ในพระราชปณิธาน 9 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 2.ด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรม 3.ด้านการดูแลรักษาป่า และน้ำ 4.ด้านความพอเพียงและด้านการเอาชนะความยากจน 5. ด้านการดูแลชาวนา 6.ด้านการศึกษา 7.ด้านการประหยัด 8.ด้านการเสียสละ และการให้ทาน และ 9.ด้านการส่งเสริมให้เป็นคนดี

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในอีก 2 เส้นทาง ซึ่งจะจัดขึ้นใน จ.จันทบุรี และเส้นทางสุดท้ายใน จ.กระบี่ นั้น สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/egatreforest


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ