ผู้ปลูกผักค้านกฎหมายใหม่เก็บภาษีใช้น้ำไม่เป็นธรรม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 00:00:10 น.

บุรีรัมย์* กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านโนนสวรรค์ จ.บุรีรัมย์ ค้านร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำฉบับใหม่ ขูดรีดภาษีจากผู้ใช้น้ำสาธารณะ-น้ำใต้ดิน ชี้หากจัดเก็บควรเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ให้ยกเว้นเกษตรกร เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 6 กกันยายน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ที่รวมกลุ่มกันกว่า 30 ครัวเรือน ปลูกพืชผักแบบผสมผสานในที่สาธารณประโยชน์บนเนื้อที่ 34 ไร่หมุนเวียนตลอดทั้งปี โดยใช้น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลในการเพาะปลูก เพื่อนำผลผลิตไปบริโภคและส่งขายในตลาด ออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านกรณีที่ทางรัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฉบับใหม่ ซึ่งจะมีการจัดเก็บภาษีจากผู้ที่นำน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง บึง แหล่งน้ำใต้ดิน ทะเลสาบ และแหล่งน้ำตามธรรมชาติอื่นๆ เพราะมองว่าจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร หากจะมีการจัดเก็บก็ควรจะเป็นกลุ่มที่ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ควรจะมีการยกเว้นให้กับกลุ่มเกษตรกร เพราะปัจจุบันเกษตรกรก็เสี่ยงทั้งเรื่องภาวะราคาและภัยธรรมชาติอยู่แล้ว จึงอยากให้รัฐบาลได้มีการทบทวนการออกร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว

นางทองปาน กระจางจิตร์ ประธานกลุ่มผู้ปลูกผักบ้านโนนสวรรค์ กล่าวว่า เดิมชาวบ้านมีอาชีพทำนาเป็นหลัก หลังจากทำนาไม่มีอาชีพอื่น ต้องไปทำงานต่างจังหวัด จึงได้มีการรวมกลุ่มกันปลูกพืชผักผสมผสานในที่สาธารณะกว่า 30 ไร่ ปัจจุบันใช้น้ำใต้ดินในการสูบขึ้นมาหล่อเลี้ยงพืชผัก ก็จะเก็บค่าใช้จ่ายจากสมาชิกเพียงหน่วยละ 1 บาท เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาระบบน้ำใต้ดิน แต่หากจะมีการออกกฎหมายดังกล่าวก็จะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร ซึ่งก็ต้องรอดูความชัดเจนหลักเกณฑ์เงื่อนไขอีกครั้ง

นางบังอร อัปปะมะโต หนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผักบ้านโนนสวรรค์ บอกว่า เดิมมีรายได้จากการทำนาเพียงอย่างเดียว ทำให้ไม่เพียงพอใช้จ่ายในครอบครัว แต่หลังจากสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มปลูกผักก็ทำให้มีรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวได้ ส่วนกระแสข่าวที่ว่ารัฐบาลจะออกร่าง พ.ร.บ.เก็บเงินจากผู้ใช้น้ำสาธารณะนั้นก็ไม่เห็นด้วย.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง