'เนวิน'นำแฟนบุรีรัมย์459คนร่วมบริจาคร่างกาย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 12 กันยายน 2560 00:00:25 น.

ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด "เนวิน ชิดชอบ" นำแฟนบุรีรัมย์ 459 คน บริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ ม.ขอนแก่น เผยนี่คือความหมายสูงสุดของดาวสีส้ม ที่อยู่เหนือตราสัญลักษณ์สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวว่า ขอขอบคุณภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดโอกาสให้ผม คนบุรีรัมย์ และแฟนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้มีโอกาสทำบุญครั้งสำคัญที่สุดในชีวิต ด้วยการบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้แก่นักศึกษาแพทย์ได้ใช้เพื่อการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์การพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์ ต่อไปในอนาคต

"ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ได้แสดงเจตนารมณ์ แจ้งความประสงค์จะเป็นอาจารย์ใหญ่ทั้ง 459 ท่าน ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงให้เห็นว่าคนบุรีรัมย์และแฟนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทั้ง 459 ท่าน ที่แสดงเจตจำนงบริจาคร่างกายในวันนี้ เป็นผู้มีน้ำใจอันประเสริฐ เป็นผู้ที่เสียสละตนเองเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง"

"ผมเชื่อว่าการเป็นผู้เสียสละของท่านในวันนี้จะเป็นการจุดประกายให้คนอื่นๆ ได้คิด ได้ทำตาม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์อย่างที่สุด และจะเป็นแรงจูงใจให้ทุกคนลดความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สังคมของเรามีความน่าอยู่มากขึ้น และการเสียสละตนเองเพื่อส่วนรวมนี้คือความหมายสูงสุดของดาวสีส้มที่อยู่เหนือโลโก้บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นดาวแห่งคุณธรรม เป็นดาวที่เตือนใจให้แฟนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดทุกคน ระลึกถึงการอุทิศตน การเสียสละ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเราทำร่วมกันทุกปี และทุกๆ โอกาส เช่น บริจาคโลหิต บริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาล บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริจาคช่วยเด็กนักเรียนทั้งในประเทศไทย และเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา"

"ขอให้ความดีที่ท่านได้กระทำในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญ มีความก้าวหน้าในชีวิต มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ขอขอบคุณทุกๆ คนที่เสียสละตนเองเพื่อส่วนรวมอีกครั้ง" นายเนวิน ชิดชอบ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ได้บริจาคร่างกายให้กับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้ยอดรวมผู้บริจาคร่างกายทั้งสิ้น 460 คน.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง