คอลัมน์: ข่าวสั้น: สรส.ค้านร่างพรบ.กำกับฯรัฐวิสาหกิจ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 00:00:06 น.

แจ้งวัฒนะ * นายสาวิทย์ แก้วหวาน ตัวแทนสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) แถลงคัดค้านร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.... ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า ตามที่รัฐบาลได้นำร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.... ให้ สนช.พิจารณา และร่างดังกล่าวสภา สนช.ได้พิจารณาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ซึ่งได้ผ่านวาระแรกไปแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งข้ออ้างของรัฐบาลนับตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศ คือต้องการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจให้ปลอดจากการเมืองเข้ามาแทรกแซง ให้บริหารแบบโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อบริการที่ดีแก่ประชาชน และเพื่อเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุน โดยคงความเป็นรัฐวิสาหกิจไว้ ซึ่งฟังแล้วดูดีแม้กระทั่งชื่อร่าง พ.ร.บ. แต่เมื่อพิจารณาสาระรายมาตราแล้ว กลับไม่ได้เป็นตามที่กล่าวอ้างตั้งแต่ต้น และกระบวนการร่าง พ.ร.บ.กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงขอให้รัฐบาลถอนร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.... ออกจากการพิจารณาของ สนช. แล้วหลังจากนั้นจึงมาเริ่มกระบวนการอีกครั้ง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง