คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'ปปง.' ร่วมแลกข้อมูลกรมบังคับคดี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 00:00:45 น.

ดุสิตธานี * พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วย น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนาม MOU ร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับรายชื่อบุคคลและรายการทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีทางแพ่ง รวมทั้งที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายจากฐานข้อมูลของกรมบังคับคดี เพื่อประ โยชน์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ในการวิเคราะห์ธุรกรรม สืบสวนทางการเงิน และดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดย พล.ต.อ.ชัยยะกล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกรมบังคับคดี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับรายชื่อบุคคลและรายการทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีทางแพ่ง รวมทั้งที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายจากฐานข้อมูลของกรมบังคับคดี ซึ่ง ปปง.จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลและรายการทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินเฉพาะที่คดีถึงที่สุดแล้ว และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และรายการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง