คอลัมน์: เปิดกรมธรรม์: ประกันตลอดชีพ A90/5

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 00:00:57 น.

การประกันชีวิต เป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้นก็ได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว

โดยบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการนำเงินก้อนไปจ่ายให้แก่ผู้ได้รับภัย สำหรับการประกันชีวิตมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไป

ปัจจุบัน แบบการประกันชีวิตพื้นฐานมีอยู่ 4 แบบ คือ แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา แบบเงินได้ประจำ และ แบบตลอดชีพ ซึ่งเป็นแบบการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในระยะยาว ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่อใดในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์

วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการประกันภัยแบบนี้เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับจุนเจือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายและค่าทำศพ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอื่น

บมจ.ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จึงได้เปิดขายแบบประกันตลอดชีพ A90/5 ที่คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปีเท่านั้น โดยรับประกันตั้งแต่อายุ 1 วัน ถึง 65 ปี ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และยังสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้ ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 1,000,000 บาท โดยไม่กำหนดทุนประกันสูงสุด

หากซื้อทุนประกันตั้งแต่ 3,000,000 บาท ถึง 9,999,999 บาท จะได้รับส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย 5% และหากทุนประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ยังได้รับส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย 10% (ของอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี) โดยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน แบบประกันนี้จึงเหมาะสำหรับการสร้างมรดกเงินล้านและสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและผู้ที่ทำธุรกิจ รวมทั้งผู้ที่ยังอายุน้อย เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ทำประกันในอายุที่มากกว่า

นอกจากนี้ยังได้ขยายอายุการรับประกันภัยเพิ่มอีก 10 ปี สำหรับแบบประกัน 'ซัมซุงฟาสท์เซฟวิ่ง 5/3' เพื่อให้สอดคล้องกับการมีอายุที่ยืนยาวขึ้นของประชากร และเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารเงินของกลุ่มวัยเกษียณที่มีเงินก้อนและต้องการทั้งความคุ้มครองชีวิตและสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะเวลาสั้นๆ อีกด้วย.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง