'วิษณุ'กระตุก'ปปง.'ใช้อำนาจอย่าเหลิง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 00:00:27 น.

ดุสิตธานี * เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งระหว่างปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "การใช้มาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ว่า การมีกฎหมายฟอก เงินเป็นประโยชน์ในการติดตามทรัพย์ และสามารถนำมาตรการดังกล่าวไปใช้ในเรื่องอื่นได้อีก เพราะ การต่อต้านการฟอกเงินเป็นเรื่องสำคัญที่ทั่วโลกถือเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเราสามารถตัดวงจรสกัดตั้งแต่ตอนนี้จะเดินต่อไปไม่ถูก เพราะเงินจ่ายไปไม่ถึง เงินจ่ายไปไม่ออก ไม่ช้าต้องหยุดดำเนินการเพราะไม่มีปัจจัยที่ใช้เป็นค่าจ้าง เงินทอนที่จะใช้ก่อการร้ายจัดหาอาวุธก็ไม่มี หากไม่สกัดกั้นการก่อการร้ายตั้งแต่ต้นจะระบาดไปทั่ว

นายวิษณุกล่าวว่า ไทยได้ออกกฎหมายสกัดกั้นการอุดหนุนทางการเงิน คือ พ.ร.บ.เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการอุดหนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพในการทำลายล้างสูง ซึ่งเป็นกฎหมายฝาแฝดกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการต่อต้านและป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน จะเดินหน้าไปได้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยหน่วยงานที่ทำงานด้านการข่าว คือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และหน่วยงานอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

"การต่อต้านการฟอกเงินจะอาศัยแต่การปราบไม่พอ โจรไม่มีวันหมด ที่สำคัญการป้องกันอย่าเปิดช่องโอกาส เมื่อใดมีช่องโอกาสคนดีๆ อาจจะกระทำผิดได้ ดังนั้นหากให้อำนาจ ปปง.ต่อต้านการฟอกเงินเพียงนิดเดียวอาจไม่ได้ผล ในทางกลับกันให้อำนาจมาก ไม่มีการกำกับควบคุม ปปง.อาจจะเป็นโจรเสียเอง ในยุคนี้เราอยากให้เรื่องการต่อต้านการฟอกเงินเป็นไทยแลนด์ 4.0 คือน่าเชื่อถือ ได้ผลในการกำราบ ระงับยับยั้งการกระทำความผิดหรืออาชญากรรมอื่นๆ ย้ำว่าคนที่บริสุทธิ์สุจริตไม่ต้องห่วง ปปง.ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อผู้สุจริต" รองนายกฯ กล่าว.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง