เขื่อนลำตะคองวิกฤต เร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บ

ข่าวบันเทิง 27 กันยายน พ.ศ. 2560 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา ที่ยังมีปริมาณน้อยกว่าเขื่อนอื่นๆ ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บ พร้อมกับเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนคลองสียัด เขื่อนพระปรง เขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนปราณบุรี โดยกรมฝนหลวงฯ ได้วางเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนให้ไม่น้อยกว่า 20% จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ 10%

ซึ่งทำให้ต้องระดมทุกภาคส่วนมาช่วยและต้องทำฝนในส่วนของเมฆชุดหลังฝนด้วยเนื่องจากหลังจากฝนตกแต่ละครั้ง จะมีเมฆอีกชุดตามมาสามารถทำฝนได้อีกครั้ง ทั้งนี้ผลการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม - 18 กันยายน 2560 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคองไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 102 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 93 จำนวน 331 เที่ยวบิน จำนวนสารฝนหลวง 350.10 ตัน พลุแคลเซียมคลอไรค์ 21 นัด ซึ่งยังมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ในฤดูแล้ง ดังนั้นกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงเตรียมการวางแผนเติมน้ำในเขื่อนลำตะคองอย่างต่อเนื่องในเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้แหล่งน้ำสำคัญของการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน และพืชสวนและการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมาเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

สำหรับผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2560 กรมฝนหลวงฯ แต่วันที่ 3 มีนาคม ถึง 18 กันยายน 2560 มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 182 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็น 97.2% ปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 3,049 เที่ยวบิน (4,412:32 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 56 จังหวัด ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บให้กับเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 10 เขื่อน ที่มีปริมาณน้ำกักเก็บน้อยกว่าตั้งแต่ 3 มี.ค. 2560 - 18 ก.ย. 2560 พบว่าฝนตกมีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพล 1,694 ล้านลบ.ม. เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 40 ล้านลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ 341 ล้านลบ.ม.เขื่อนศรีนครินทร์ 854 ล้านลบ.ม. เขื่อนวชิราลงกรณ์ 457 ล้านลบ.ม.เขื่อนคลองสียัด 63.74 ล้านลบ.ม. เขื่อนพระปรง 7.8 ล้านลบ.ม. เขื่อนแก่งกระจาน 73 ล้านลบ.ม. เขื่อนปราณบุรี 17.13 ล้านลบ.ม. และเขื่อนลำตะคอง 28 ล้านลบ.ม. เขื่อนลำพระเพลิง 19 ล้านลบ.ม.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ