เยาวชนดีเด่นระดับชาติ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 00:00:42 น.

นายธนวัฒน์ สร้อยดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 จากพลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง