คอลัมน์: ข่าวสั้น: ปฏิรูป ตร.ไม่คืบติดปมงานสอบสวน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 00:00:46 น.

กรุงเทพฯ * นายเสรี สุวรรณภานนท์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาทำเนื้อหาด้านการปฏิรูปตำรวจว่า ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการให้อัยการมีส่วนร่วมในงานสอบสวนของพนักงานสอบสวน โดยยอมรับว่าฝ่ายตำรวจไม่ต้องการให้อัยการยุ่งเกี่ยวกับการสอบสวนหรือทำสำนวนคดี เพราะกังวลว่าจะแทรกแซงการทำงานและทำให้ขาดความเป็นอิสระ ดังนั้นจึงต้องหาข้อสรุปกันอีกครั้ง เพื่อให้การทำสำนวนหรือสอบสวนทั้งของตำรวจและอัยการมีการถ่วงดุล ยุติธรรมและเที่ยงธรรมที่สุด หลักการจึงต้องเปิดเผยตรวจสอบได้ ทั้งนี้อาจให้อัยการมีพนักงานสอบสวนที่เป็นคนของตนเอง มีอำนาจสอบคดีเพิ่ม หรือรับข้อร้องเรียนประชาชนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม  หรือสอบคดีที่กระทบความมั่นคง คดีที่เกี่ยวกับสาธารณชนโดยรวม แต่ทั้งหมดยังไม่ได้ข้อสรุปในหลักการ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง