สสส.-สคล. มอบประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบ แก่คนหัวใจหินงดเหล้าเข้าพรรษา และคนหัวใจเพชรเลิกเหล้า 3 ปี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 00:00:33 น.

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บุคคลต้นแบบคนหัวใจหินงดเหล้าเข้าพรรษา และคนหัวใจเพชรเลิกเหล้า 3 ปี เพื่อยกย่องชื่นชม ที่สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไปให้ได้ตระหนักถึงโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งร่วมใจปฏิญาณตนพักตับ พักต่อเป็นการสานต่อปณิธานความดีถวายเป็นพระรานกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีผู้เข้าร่วมทั่วประเทศ 199 หมู่บ้าน จัดโดย สสส. และสำนักงานเครือข่ายองค์ กรงดเหล้า ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง