บันทึกสังคม: แสดงความยินดี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 00:00:58 น.

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ จัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับคณะสตรีผู้ได้รับรางวัล AWEN ปี 2017 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี นุสรา อัสสกุล บัญญัติปิยพจน์, ม.ล.ปรียพรรณ ศรีธวัช,  ปิยาภรณ์ แสนโกศิก, ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์, พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ที่ร้าน Patio สุขุมวิท 26.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง