คอลัมน์: คมในข่าว

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 00:00:48 น.

"ผมจะไม่ถอนตัวจากการลงสมัคร (ผู้ว่าฯ สตง.)  เพราะไม่มีข้อห้าม ซึ่งคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาไม่เกี่ยวข้องกับประธานทั้ง 3 ศาล เป็นเรื่องของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เป็นผู้สรรหา"

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง